Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


109/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4017.3.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy istnieje możliwość przeniesienia dziedziczenia ulgi uczniowskiej na Wnioskodawczynię

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.200.2019.3.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.446.2018.1.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.387.2018.1.KK
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w związku z przeznaczeniem przychodu uzyskanego z tego tytułu na zakup od żony udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.385.2018
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.207.2018.2.KK
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości po dziale spadku i zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, kosztów nabycia oraz zastosowania ulgi mieszkaniowej?

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.172.2018.1.KK
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.39.2018.1.NL
     ∟możliwość odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz kultu religijnego

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.5.2018.1.KK
     ∟Czy wydatki na spłatę kredytu i budowę, rozbudowę oraz remont budynku mieszkalnego, będącego współwłasnością małżeńską, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.343.2017.2.KK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe, zakup lokalu mieszkalnego.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.315.2017.2.KK
     ∟Czy w przypadku sprzedaży dwóch działek wyodrębnionych z nieruchomości, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki określonej w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy sprzedaż została dokonana w ramach działalności gospodarczej?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.316.2017.2.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.242.2017.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.136.2017.4.IN
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.92.2017.2.KW1
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.55.2017.2.KW
     ∟Czy spłata kredytu, zaciągniętego przed konkretną sprzedażą, ale na remont zbytej nieruchomości stanowi wydatek na cele mieszkaniowe, poczyniony w okresie dwóch lat po sprzedaży?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.72.2017.2.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.5.2017.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.148.2017.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię i nabycie innej nieruchomości korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.35.2017.2.IN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.56.2017.2.MK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zostać zwolniona z podatku dochodowego od sprzedaży swojego udziału w odziedziczonym lokalu mieszkalnym jeśli kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziału ww. mieszkania przeznaczy na zakup innego lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie?

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.911.2016.2.KK
     ∟Czy zakup udziału w ww. działce gruntu na własne cele mieszkaniowe (budowa domu jednorodzinnego) stanowi wydatek o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega zwolnieniu ? Czy zwolnienie dotyczy również gruntu stanowiącego współwłasność małżeńską?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1029.2016.2.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z przeznaczeniem środków na zakup domu oraz możliwości wspólnego opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu przez małżonków.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.796.2016.1.KK
     ∟Czy wydatek na zakup udziału w nieruchomości może zostać uznany za wydatek na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.917.2016.2.MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.40.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.33.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj