Interpretacje do przepisu
§ 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2016.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-46/16-4/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pomocy de minimis.

2011.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1130/10-9/KS
     ∟Czy Wnioskodawca może wprowadzić na działalność gospodarczą i w jaki sposób ujawnione wyposażenie lub środki trwałe (i w przypadku ich wartości nie przekraczającej 3.500 zł zakwalifikować od razu do kosztów uzyskania przychodów) w przypadku braku dowodu zakupu i czy może określić ich wartość na podstawie wydruku dokonanych transakcji publicznego archiwum internetowego firmy allegro (pośredniczącej W sprzedaży na rynku polskim http://archiwumallegro.pl/szukaj/) według ceny rynkowej podobnego lub takiego samego przedmiotu (wyposażenia lub środka trwałego) oraz czy może wprowadzić (całkowicie lub częściowo) i w jakiej wartości wyposażenie lub środki trwałe, gdy dotyczy to przedmiotów używanych czasem na cele działalności tj. z pomieszczenia, które nie jest wyodrębnione ale czasem używane na cele działalności gospodarczej (pomieszczenie pierwsze)?

2010.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-330/10-3/AMN
     ∟1. Czy środki które otrzymam w 2010 r. (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego) będą przychodem podatkowym z działalności gospodarczej i muszą zostać ujęte w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 8 pozostałe przychody? 2. Czy zakupy wyposażenia dokonane w 2010 r. sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 roku mogą być ujęte w księdze w poz. 14 pozostałe wydatki i czy będą kosztem podatkowym?3. Czy odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych w 2010 r., a sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 r. oraz sfinansowane z własnych środków, na które będzie refundacja w 2010 r. mogą być kosztem podatkowym?4. Czy wydatki związane z bezpośrednim prowadzeniem działalności, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi w 2009 r. są kosztem podatkowym w 2010 r.?5. Czy wydatki ponoszone w 2010 r., które będą sfinansowane w 2010 r. wsparciem pomostowym ujmować w książce przychodów i rozchodów w poz. 14 i traktować jak koszt podatkowy, a otrzymane w przyszłości wsparcie w przychody pozostałe kolumna 8 (jako przychód podatkowy)?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj