Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11919/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.325.2019.3.MN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży kryptowaluty.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.522.2019.2.PR
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2019.2.JŚ
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.426.2019.2.IS
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.508.2019.2.PR
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.315.2019.2.WS
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.344.2019.2.RS
     ∟Opodatkowanie emerytury z Grecji.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.468.2019.2.EC
     ∟Opodatkowanie emerytury z Danii

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.457.2019.2.MG
     ∟w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.360.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.328.2019.2.MT
     ∟Przychody Wnioskodawcy z dywidendy ze spółki z siedzibą na Cyprze podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof. Z uwagi na brak obowiązku zapłaty podatku od dywidendy w Republice Cypru wynikający z przepisów cypryjskich, kwota podatku nie ulega pomniejszeniu w wyniku realizacji prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 9 ustawy i art. 24 ust. 1 lit. b polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.364.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.365.2019.2.DW
     ∟Czy w opisanym wyżej zdarzeniu Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 5% do dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonego i rozwijanego przez niego oprogramowania?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.372.2019.2.MST
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.352.2019.3.MN
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.338.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.479.2019.2.SJ
     ∟opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.537.2019.1.AC
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową wynoszącą 5% (IP BOX)

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-444/15/19-6/S/JM
     ∟opodatkowanie świadczeń emerytalnych pochodzących z indywidualnych programów emerytalnych Wielkiej Brytanii

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2019.2.SJ
     ∟opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2019.3.JK3
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski i z Wielkiej Brytanii przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.385.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2019.2.MS
     ∟opodatkowania sprzedaży kryptowalut

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.359.2019.2.JK2
     ∟opodatkowanie diety otrzymanej w ramach stażu odbytego w Belgii

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.334.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.321.2019.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj