Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.583.2017.2.AM
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii, kolonii i obozów sportowych.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.652.2017.2.IR
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, czynności polegającej na odsprzedaży leków.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.627.2017.1.EB
     ∟Możliwość odliczenia podatku w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „A” 2018

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.266.2017.3.MGO
     ∟Dotyczy opodatkowania usługi organizacji wypoczynku w Domu Wczasów Dziecięcych.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.231.2017.1.JNA
     ∟Możliwość odzyskania lub zwrotu podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Radosne Przedszkolaki (…)”.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.159.2017.2.BM
     ∟Zwolnienia od podatku usług dożywiania dzieci podczas półkolonii.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.380.2017.1.BM
     ∟Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie rejestrującej sprzedaży posiłków sporządzanych podczas półkolonii na podstawie § 2 ust. 1 poz. 46 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.40.2017.1.AL
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku usług przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.112.2016.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych, wyjazdowych wycieczek edukacyjnych, zimowisk i kolonii.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.709.2016.1.JO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług polegających na organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-155/16/MG
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii i kolonii dla dzieci.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-501/15-3/SJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług organizowania półkolonii dla dzieci, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy.

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1227/13/AW
     ∟Stawka podatku dla odpłatnych kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie

2011.11.02 - Minister Finansów - PT8/033/29/SCP/11/PT-1225
     ∟Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-140/11-4/MW
     ∟Czy w świetle znowelizowanej ustawy VAT art. 43, usługi organizowania zielonych szkół i warsztatów edukacyjnych mogą nadal korzystać ze zwolnienia od 01 stycznia 2011 r. i według jakich zasad, ewentualnie według jakiej stawki winny być opodatkowane ?Czy w przypadku usług zwolnionych z opodatkowania należy w fakturze oprócz podawania podstawy prawnej usługi zwolnionej, podać również symbol klasyfikacji PKWiU tej usługi?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj