Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


19/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.425.2019.2.ŻR
     ∟nieuwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu planowanej sprzedaży Lokalu 2 wykorzystywanego w działalności Spółki jako transakcji pomocniczej w zakresie nieruchomości w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.680.2018.1.JKU
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielenia Pożyczki4, Pożyczki5 oraz Innych Pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.287.2018.3.AS
     ∟Uznanie obrotu z tytułu rozliczenia nakładów na modernizację budynku za obrót z tytułu pomocniczej transakcji w zakresie nieruchomości.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.270.2018.1.MP
     ∟Uwzględniania przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy obrotu z tytułu odsprzedaży usług ubezpieczeniowych oraz kwot z tytułu zapewnianych pracownikom nieodpłatnie usług ubezpieczenia na życie.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.129.2018.2.AKR
     ∟Uwzględnienie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.661.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy obrót z tytułu udzielenia Pożyczki4 oraz Innych Pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.355.2017.2.DM
     ∟Czy do obrotu dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczyć obrót z tytułu transakcji będących przedmiotem wniosku, tj. przystąpienia do długu kredytowego i poręczenia kredytu gotówkowego, jako pomocniczych transakcji finansowych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.381.2017.1.AW
     ∟Obliczenia „nowej proporcji”, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.73.2017.2.WN
     ∟uznanie czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych powinno być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji VAT, czy też powinno zostać wyłączone jako zdarzenie o charakterze pomocniczym

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-209/16/AZ
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę oraz uwzględnienia w proporcji ww. czynności

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1051/15-2/JL
     ∟Uznanie czynności polegających na udzielaniu finansowania podmiotom zależnym oraz zabezpieczaniu pozycji finansowej tych podmiotów za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji, opodatkowanie czynności zawierania kontraktów na instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia pozycji finansowej spółek zależnych.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-776/15/AZ
     ∟Opodatkowanie czynność udzielania pożyczek uwzględnienie tych czynności w kalkulacji proporcji sprzedaży .

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-210/15-4/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności udzielania pożyczki za czynności pomocnicze oraz w zakresie braku obowiązku uwzględniania otrzymanych odsetek od udzielanej pożyczki przy wyliczeniu współczynnika struktury sprzedaży.

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-592/15/ASz
     ∟Czy obrót z tytułu Wywłaszczeń, Transakcji oraz zbycia Budynków publicznych należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-484/15-4/AW
     ∟Obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu w związku z otrzymaniem odsetek z tytułu planowanych transakcji pożyczkowych.

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-372/15-2/KC
     ∟W zakresie wyłączenia kosztów ubezpieczenia z obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy w związku z kalkulacją współczynnika.

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-236/15-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wliczania do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, obrotu z tytułu sprzedaży mieszkań odzyskanych przez Spółdzielnię w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu, gdy kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej.

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-125/14-2/AS
     ∟opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki i obowiązek uwzględniania udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj