Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera w  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

wada towaru

wadium

wadliwość

wadliwość ksiąg

wady

wagon

wagon towarowy

waloryzacja

waluta

waluta obca

walutowa transakcja terminowa

walutowe pochodne instrumenty finansowe

warsztat

warsztaty szkolne

wartość

wartość bilansowa

wartość brutto

wartość celna

wartość czysta

wartość dodana

wartość dodatnia firmy

wartość eksportu

wartość firmy

wartość importu

wartość netto

wartość netto środka trwałego

wartość nominalna

wartość początkowa

wartość początkowa środka trwałego

wartość początkowa środków trwałych

wartość praw

wartość rynkowa

wartość rzeczy

wartość sprzedaży

wartość środka trwałego

wartość środków trwałych

wartość transakcji

wartość udziału

wartość udziału kapitałowego

wartość ujemna firmy

wartość wpisowego

wartosc zadluzenia

wartość zadłużenia

wartości

wartości dewizowe

wartości niematerialne i prawne

warunek

warunki mieszkaniowe

warunki odliczenia

warunki prowadzenia składów podatkowych

warunki rynkowe

warunki zamówienia

warunki zwolnienia

wały przeciwpowodziowe

węgiel

węglowodory

węglowodory gazowe

Węgry

weksel

weksel in blanco

wernisaż

weryfikacja

weryfikacja danych

weryfikacja zgłoszenia

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

wezwanie

wezwanie nie podjęte w terminie

wgląd do akt

wiaty

wiedza

wiedza specjalistyczna

Wielka Brytania

wieloetatowiec

wierzyciel

wierzyciele obcy

wierzytelność

wierzytelności nieściągalne

wierzytelnosci wlasne

wierzytelności wzajemne

wierzytelności własne

więzienia

więźniowie

wiklina

wina

windykacja

windykacja należności

winiety

witraż

wiza

wizerunek

wizytówka

wklad

wklady niepieniezne

wkład

wkład budowlany

wkład do spółdzielni mieszkaniowej

wkładki higieniczne

wkłady do spółki

wkłady nadobowiązkowe

wkłady niepieniężne

wkłady oszczędnościowe

wlasnosc

wlasnosc odrebna

Wlochy

wniesienie środka trwałego do spółki

wniosek

wniosek dowodowy

woda

woda toaletowa

wodociągi

wodomierz

wody podziemne

wojewoda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny

wojewódzki zarząd dróg

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

wolny obszar celny

wolny zawód

wolontariat

wolontariusz

wózek

wózek widłowy

wpis

wpis do rejestru

wpis sądowy

wpis stosunkowy

wpisowe

wpisowe do spółdzielni

wpłata

wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wpłaty partycypacyjne

wpłaty z zysku

wskaźnik

wskaźniki przeliczeniowe

wsparcie pomostowe

wspólnik

wspólność

wspólność majątkowa

wspólność ustawowa

wspólnota garażowa

wspólnota gruntowa

wspólnota gruntowo-leśna

wspólnota leśna

wspólnota mieszkaniowa

wspólnoty

wspolwlasnosc

współczynnik

współpraca (kooperacja)

współpraca handlowa

współpraca międzynarodowa

współuczestnictwo

współwykonawca

współwłasność

współwłasność łączna

wstępny

wstrzymanie

wstrzymanie wykonania decyzji

wszczęcie

wszczęcie egzekucji

wszczęcie postępowania

wybudowanie

wycena

wycena bilansowa

wycena nieruchomości

wycena towarów

wycena zaliczki

wyciągi bankowe

wycieczka

wycinka drzew

wycofanie

wycofanie oszczędności

wycofanie skargi

wycofanie środka trwałego

wycofanie wkładu

wydanie

wydanie decyzji

wydanie nieruchomości

wydanie ruchomości

wydanie towarów

wydanie zaświadczenia

wydatek

wydatek bez pokrycia

wydatki innego podmiotu

wydatki inwestycyjne

wydatki konsumpcyjne

wydatki mieszkaniowe

wydatki na cele pozaustawowe

wydatki na rehabilitację

wydatki na rzecz pracowników

wydatki na rzecz udziałowca

wydatki na ulepszenie

wydatki na zakup kasy rejestrującej

wydatki osobiste

wydatki przyszłych okresów

wydatki szkoleniowe

wydawnictwo

wydawnictwo informacyjne

wydawnictwo naukowe

wydawnictwo specjalistyczne

wygaśnięcie

wygaśnięcie decyzji

wygaśnięcie prawa

wygaśnięcie zobowiązania

wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

wygrana

wyjaśnienie

wyjazd integracyjny

wykazy

wykonanie (wykonywanie)

wykonanie obowiązku podatkowego

wykonanie umowy

wykonanie uslugi

wykonanie usługi

wykonanie wyroku

wykonanie zastępcze

wykonanie zobowiązania

wykonanie zobowiązania podatkowego

wykonawstwo

wykonawstwo inwestycyjne

wykonujący

wykonywanie czynności

wykonywanie działalności

wykonywanie pracy

wykonywanie pracy osobiście

wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

wykreślenie z rejestru

wykroczenie skarbowe

wykup akcji

wykup od gminy

wykup przedmiotu umowy leasingu

wykładnia

wykładnia celowościowa

wykładnia gramatyczna

wykładnia przepisów

wykładnia rozszerzająca

wylaczenie

wymagalność

wymagalność obowiązku

wymagalność podatku

wymiana (towarów)

wymiana pamięci kasy rejestrującej

wymiana udzialow

wymiana udziałów

wymiana walut

wymiar

wymóg

wymóg formalny

wynagrodzenia

wynagrodzenia niepieniężne

wynagrodzenie brutto

wynagrodzenie członka rady nadzorczej

wynagrodzenie kosztorysowe

wynagrodzenie pracownicze

wynagrodzenie prowizyjne

wynagrodzenie ryczałtowe

wynagrodzenie udzialowcow

wynagrodzenie udziałowców

wynagrodzenie za pracę

wynagrodzenie zaległe

wynagrodzenie zmarłego

wynajem

wynajem obiektów sportowych

wynajem samochodów

wynajem samolotu

wynajem statków

wynajem statków powietrznych

wynalazki

wynik

wynik kontroli

wypadek

wypadek przy pracy

wypis

wyplata

wypoczynek

wyposażenie

wyposażenie dodatkowe

wyposażenie sklepu

wyposażenie trwale związane z budynkiem

wypowiedź

wypowiedzenie się w sprawie zebranych dowodów

wypowiedzenie umowy

wypłata

wypłata okresowa

wypłata pieniężna

wypłata ratalna

wypłata udziałów

wypłata z zysku

wyrobiska górnicze

wyroby

wyroby akcyzowe

wyroby akcyzowe zharmonizowane

wyroby betonowe

wyroby cukiernicze

wyroby eksportowe

wyroby energetyczne

wyroby gotowe

wyroby jubilerskie

wyroby kaletnicze

wyroby medyczne

wyroby piekarskie

wyroby rehabilitacyjne

wyroby sanitarne

wyroby spirytusowe

wyroby tytoniowe

wyroby wiklinowe

wyroby winiarskie

wyrok

wyrok karny

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

wyrok Sądu Najwyższego

wyrok Trybunału Konstytucyjnego

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

wyrok zaoczny

wyrys

wysokość

wysokość obrotów

wysokość udziałów

wysokość zaliczki

wystąpienie wspólnika

wystapienie ze spółki

wystawca faktury

wystawienie faktury

wystrój wnętrz

wyszkolenie uczniów

wysłodki

wytworzenie środka trwałego

wywlaszczenie

wywóz

wywóz odpadów (śmieci)

wywóz powrotny

wywóz towarów

wywłaszczenie

wywłaszczenie nieruchomości

wyżywienie

wyżywienie pacjentów hospitalizowanych

wyłączenie

wyłączenie gruntów

wyłączenie organu podatkowego

wyłączenie pracownika organu podatkowego

wyłączenie z karty podatkowej

wyłączenie z kosztów

wyładunek

względy

względy techniczne

wznowienie

wznowienie postępowania

wzór użytkowy

wzruszenie decyzji

władza

władza publiczna

władza rodzicielska

właściciel

właściciel nieruchomości

właściwość

właściwość miejscowa

właściwość rzeczowa

właściwość urzędu skarbowego

własność

własność lokalu

własność odrębna

własność rzeczy

własny środek trwały

Włochy

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj