Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja pracy

 

agencja pracy 10 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-404/12-2/WS
     ∟Obowiązki płatnika - opodatkowanie wynagrodzeń pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracy w Niemczech.

2012.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-313/12-4/RS
     ∟1. Czy Spółka jest zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A? 2. Czy, przy założeniu, że opisany stan faktyczny w przyszłości nie ulegnie zmianie, Spółka będzie zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A?

2011.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-947/11-3/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie składek opłacanych na PFRON.

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-68/10-4/MP
     ∟zwolnienie z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety

2009.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-753/09/BK
     ∟w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jaką wnioskodawca zamierza prowadzić przez położony w Polsce zakład

2009.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-952/08-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawca wprowadzając wewnętrznym aktem prawa pracy (regulaminem wynagrodzenia) dodatek za rozłąkę dla pracowników czasowo przeniesionych, w definicji z zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w granicach oznaczonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1658/08/HK
     ∟W 2008r. została zawarta umowa o zlecenie świadczenia usług eksportowych pomiędzy firmą z Indii (wykonawcą) a agencją pośrednictwa pracy, w której to wykonawca zobowiązał się, że na zlecenie agencji będzie świadczył na rzecz przedsiębiorcy polskiego (zleceniodawcy) usługi eksportowe. Czy właściwym jest nie pobieranie przez agencję pośrednictwa pracy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2008.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1479/08/HK
     ∟Czy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca tych samych pracowników na podstawie kilku krótkich umów o pracę (jeno- lub dwutygodniowych), może pracownikom wystawić po jednej deklaracji PIT-11 za cały rok (za wszystkie okresy zatrudnienia łącznie), czy też należy wystawiać informacje PIT-11 po zakończeniu każdej umowy?

2008.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-148/08-2/JK
     ∟Jaki okres powinien wykazywać płatnik w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przy tak dokonywanych wypłatach?

2005.03.24 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/DP1/423-17/05/MG
     ∟Spółka pyta o moment powstania przychodów z tytułu usługi wykonanej na przełomie roku

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj