Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: autorskie egzemplarze

 

autorskie egzemplarze 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.176.2017.1.JK3
     ∟W związku z przekazywaniem Twórcom modeli realizacyjnych, egzemplarzy autorskich Wartości kolekcjonerskich na Wnioskodawcy spoczywają obowiązki płatnika, gdyż egzemplarze te stanowią dla Twórców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który Wnioskodawca powinien ustalać, jako płatnik na podstawie cen sprzedaży Wartości kolekcjonerskich. Ponadto, wykonując ww. obowiązki Wnioskodawca powinien obliczać wartość pieniężną egzemplarzy autorskich Wartości kolekcjonerskich w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o PIT, tj. wg normy prawnej przewidzianej dla określania wartości pieniężnej świadczeń w naturze, na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. W tym przypadku za cenę rynkową egzemplarza autorskiego srebrnej monety kolekcjonerskiej, której egzemplarz autorski Wnioskodawcy przekazuje Twórcy, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać cenę sprzedaży tej monety, po której oferowana jest do nabycia zainteresowanym odbiorcom. Zatem w takiej wysokości należy ustalić wartość pieniężną egzemplarzy autorskich przekazywanych Twórcom i o tę wartość powiększyć ich przychody. Jednakże w przypadku, gdy przychody z praw majątkowych twórcy zaliczają do przychodów z działalności gospodarczej (świadczą usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika, tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy w określonym terminie organowi podatkowemu. wówczas na Wnioskodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika.

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1149.2016.1.IN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do umów o dzieło zawieranych z instrumentalistami.

2016.02.05 - Minister Finansów - DD3.8222.2.451.2015.IMD
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-491/15/AD
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-897/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania egzemplarzy autorskich publikacji.

2010.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-571/10/AŻ
     ∟Czy przekazanie autorowi jednego egzemplarza publikacji (egzemplarza autorskiego), traktować należy jako przychód z praw majątkowych, w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega ma on opodatkowaniu tym podatkiem, czy też powinien on być uznany jedynie za dowód wykonania umowy, służący ochronie autorskich praw osobistych twórcy i nie będący dla niego realnym przysporzeniem?

2010.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-966/09/PS
     ∟1. Czy egzemplarze autorskie będą dla pracowników przychodem z pracy wg art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychodem z praw majątkowych wg art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.2. Jakie zastosować koszty uzyskania przychodów do obliczenia podatku od egzemplarzy autorskich przekazywanych pracownikom Instytutu.

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-568/08/HD;ITPB3/423-700/08/AM
     ∟1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym?2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich?3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-700/08/AM
     ∟1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym? 2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich? 3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?

2006.12.18 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-3/41170-104/06/K
     ∟Czy wydatki poniesione przez ... na wydanie książki są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2005.08.18 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US-I-1-415-15a-2005
     ∟Czy niepodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nieodpłatne przekazanie książek autorstwa podatniczki.Wnioskiem z dnia 09.06.2005r. (uzupełnionym pismem z 08.07.2005r.) podatniczka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny. We wniosku podatniczka podała, iż w dniu 08.06.2005r. nastąpiła ugoda sądowa, w wyniku której przyznano jej odszkodowanie od wydawcy za naruszenie praw autorskich, tj. 1) 20 tysięcy złotych, 2) 160 tysięcy egzemplarzy bajek autorstwa podatniczki, pochodzących ze zwrotów o wartości sklasyfikowanej przez wydawcę jako makulatu...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj