Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: homologacja importera

 

homologacja importera 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2009.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-708/09-2/EK
     ∟Czy zwrócona kwota podatku VAT jest przychodem w miesiącu zwrotu tego podatku przez Urząd Skarbowy?

2009.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-461/09-2/BS
     ∟Kryteria, dokumentacja i dopuszczalność odliczania podatku VAT od zakupu samochodów ciężarowych oraz paliwa.

2006.12.27 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-307/06/AJ
     ∟W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

2004.12.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35/PP1/443-419/04/AG
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji? Według stanu faktycznego przedstawionego przez podatnik wynika, że w październiku i listopadzie 2004 r. nabył trzy samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności wyższej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w/w pojazdy zostały zakupione jako samochody używane bez świadectwa homologacji. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy: ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu środków trwałychma prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem paliw silnikowych. Ad.1 Z postanow...

2004.09.20 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim - US-III-443/80/2004
     ∟Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy zakup samochodu ciężarowego marki Volkswagen trzyosobowego o ładowności 1425 kg bez masy kierowcy od importera lub z autokomisu uprawnia mnie-podatnika VAT do odliczenia podatku od towarów i usług od nabytego samochodu i do odliczania podatku VAt od paliwa? W/w samochód w karcie pojazdu ma napisane, iż został wyprodukowany jako ciężarowy, trzymiejscowy, o określonej masie tj. 1425 kg, ale nie ma takiego dokumentu jak "świadectwo homologacji", ponieważ w krajach Unii go po prostu nie wydają. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakupiła Pani samochód ciężarowy marki Volkswagen, dla którego nie posiada Pani świadectwa homologa...

2004.09.10 - Urząd Skarbowy w Skierniewicach - U.S.III/VAT/005/79/2004
     ∟Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w lipcu 2004 samochodu używanego LDV 36 VD do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1575, a liczba miejsc wynosi 7. W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 20.08.2004r. zapytanie, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w przypadku braku świadectwa homologacji

2004.09.07 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - III MUS WV/443/233/2004/HZ
     ∟Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienie, czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych – specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych Spółka jest właścicielem samochodów ciężarowych – specjalnych przeznaczonych do transportu mleka oraz wyrobów mleczarskich, do których nie posiada dowodów homologacji lub dokumentów zwalniających z obowiązku jej posiadania.Zakup w/w samochodów nastąpił w latach 1975-1988r i podstawą ich rejestracji były faktury zakupu. Z przedłożonych dowodów rejestracyjnych wynika, że są to samochody ciężarowe marki „Star 200” produkcj...

2004.08.18 - Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim - US.06.VAT/443/432/04/MO
     ∟czy można odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego MAN w pełnej kwocie VAT?

2004.08.09 - Urząd Skarbowy w Prudniku - PP-4431/29/AZ/04
     ∟Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

2004.03.09 - Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki - PP 443-32/33/04
     ∟Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, nieposiadającego homologacji importera bądź producenta na taki typ pojazdu?Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Powołany przepis prawa nie wyłącza zatem możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytu

2002.12.05 - Urząd Skarbowy w Nowym Targu - PR-006/77/02
     ∟Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu samochodu ciężarowego bez homologacji? Odpowiadając na pismo w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług od importowanego samochodu ciężarowego Urząd Skarbowy w Nowym Targu informuje, że zagadnienie możliwości dokonywania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupiesamochodów innych niż osobowe winno być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisu § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz.268), który sta...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj