Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administrowanie wierzytelnościami

 

administrowanie wierzytelnościami 9 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.889.2017.1.KM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na podstawie umowy sekurytyzacji, rozpoznania importu usług, ustalenia podstawy opodatkowania i miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.418.2017.2.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, importu usług, podstawy opodatkowania, miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2013.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1066/08/13-S/BD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług obsługi zbytych w ramach transakcji sekurytyzacyjnej wierzytelności.

2010.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-86/10/MCZ
     ∟Kiedy następuje nabycie spadku czy z datą śmierci spadkodawcy czy też z datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku?Czy spadkobierczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od spadków i darowizn czy też zobowiązanie to uległo przedawnieniu?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-213/10-4/EK
     ∟Świadczone prze Bank usługi zarządzania wierzytelnościami zbytymi na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy.

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-952/09-4/JB
     ∟czynności zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego wykonywane przez Spółkę na rzecz Funduszu to usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT

2008.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-314/07-2/BD
     ∟Czy usługi polegające na obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych na rzecz Funduszu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy podatku od towarów i usług?

2007.10.03 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/232/07/JB
     ∟dotyczy określenia daty powstania przychodu z tytułu administrowania oraz restrukturyzacji wierzytelności kontrahentów Spółki na podstawie realizowanej przez Spółkę umowy o restrukturyzację i sfinansowanie wierzytelności przeterminowanych w świetle art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos...

2006.03.29 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-1/VI/2006/JD
     ∟Czy usługi polegające na obsłudze, w ramach zawartej umowy, nabytych przez fundusz inwestycyjny sekurytyzowanych wierzytelności, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj