Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kasa

 

kasa 290 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1198/14-4/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1230/14-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych) w formie papierowej w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1229/14-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych) w formie papierowej w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1279/14/AJ
     ∟Czy sprzedany towar dla klienta można wysłać bezpośrednio od dostawcy, a wydrukowany paragon wydać przez wysłanie go oddzielnie listem zwykłym

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1169/14-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz w zakresie obowiązku dokumentowania przedmiotowej sprzedaży rachunkiem/fakturą.

2015.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1199/14/AZ
     ∟zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nieuwzględnianie do limitu, obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1112/14-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2015.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1098/14-2/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2014 r. w związku ze świadczeniem usług wymienionych w poz. 40 tego rozporządzenia?

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1014/14-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej.

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1099/14-2/MN
     ∟W zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, danych sprzedawcy znajdujących się na paragonach fiskalnych, wystawiania faktur VAT na żądanie nabywcy oraz odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych – własna oraz w imieniu i na rzecz innego podmiotu

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-881/14-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-459/14/JP
     ∟Czy Urząd Miasta K. ma prawo stosować zasadę łącznego sumowania dochodów wypłacanych pracownikom zarówno przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak i pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową, oraz czy informacja o tych dochodach podlegających opodatkowaniu otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej powinna się znaleźć w jednym zbiorczym PIT-11 pracownika?

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-502/14-2/MN
     ∟1. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej – usługi parkingowe, bilety wydawane przez urządzenia.2. Opodatkowanie kar umownych za przekroczenie czasu parkowania lub nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-437/14-4/AD
     ∟1. Czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących wystarczające jest przyjęte przez Wnioskodawcę kodowe oznaczenie usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jeśli firma stosuje stawkę 8% VAT do wszystkich grup usług? 2. Czy możliwe jest oznaczenie usługi na paragonie jedynie poprzez wskazanie nazwy „usługa rekreacyjno-rozrywkowa”? 3. Ewentualnie czy możliwe jest oznaczenie na paragonie nazwy „bilet wstępu” na wszystkie urządzenia?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-91/14/DSZ
     ∟Otrzymanie od Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej kwoty pieniężnej tytułem zwrotu wkładów członkowskich zmarłego małżonka Wnioskodawczyni

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-146/14-5/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania wykonanej usługi.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-146/14-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług.

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-214b/14/BS
     ∟Czy prawidłowo (wystarczająco szczegółowo i zgodnie z przepisami) Wnioskodawca ustalił wykaz oferowanych usług i nazwy, które pojawią się w przyszłości na paragonach fiskalnych po wykonaniu usługi (jeśli Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem kasy fiskalnej)?

2014.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-38/14/KJ
     ∟Drukowanie i przechowywanie papierowych wersji faktur, potwierdzenie odbioru faktur korygujących oraz ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

2014.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-71/14-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania kontynuacji prowadzonej działalności, w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz w zakresie wysokości limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-22/14-2/MN
     ∟Ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1391/13-2/JW
     ∟termin dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1232/13-5/MN
     ∟Prawidłowe nazwy towarów na paragonach. Obowiązek umieszczania na paragonach informacji (np. symbolu PKWiU) umożliwiających określenie właściwej stawki podatku.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1232/13-4/MN
     ∟Prawidłowe nazwy towarów na paragonach. Obowiązek umieszczania na paragonach informacji (np. symbolu PKWiU) umożliwiających określenie właściwej stawki podatku.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1232/13-3/MN
     ∟Prawidłowe nazwy towarów na paragonach. Obowiązek umieszczania na paragonach informacji (np. symbolu PKWiU) umożliwiających określenie właściwej stawki podatku.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1232/13-2/MN
     ∟Prawidłowe nazwy towarów na paragonach. Obowiązek umieszczania na paragonach informacji (np. symbolu PKWiU) umożliwiających określenie właściwej stawki podatku.

2014.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1322/13/JP
     ∟Czy wartość sprzedaży samochodu wlicza się do limitu 20.000 zł powodującego konieczność wprowadzenia kasy rejestrującej.

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-994/13-5/MN
     ∟1. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej - przesyłki kurierskie, za pobraniem, przelew bankowy, systemy płatności elektronicznej.2. Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej - sprzedaż wysyłkowa.

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-994/13-4/MN
     ∟1. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej - przesyłki kurierskie, za pobraniem, przelew bankowy, systemy płatności elektronicznej.2. Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej - sprzedaż wysyłkowa.

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-969/13/WN
     ∟opodatkowanie usług przekazu pieniężneg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj