Interpretacje do przepisu
art. 10 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


13/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1024/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1025/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.04.15 - Minister Finansów - DD9.8220.2.89.2015.BRT
     ∟Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust, 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-485/13-2/JK2
     ∟Sprzedaż w 2013 r. praw i roszczeń do nieruchomości stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawczyni nie może zaliczyć kosztów postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów postępowań związanych z dochodzeniem przed odpowiednimi organami praw i roszczeń wynikających z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r., w tym wynagrodzenia pełnomocnika. Jednakże przychód ten Wnioskodawczyni może pomniejszyć o koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży do praw i roszczeń do nieruchomości...

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-486/13-2/JK2
     ∟Sprzedaż w 2013 r. praw i roszczeń do nieruchomości stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawczyni nie może zaliczyć kosztów postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów postępowań związanych z dochodzeniem przed odpowiednimi organami praw i roszczeń wynikających z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r., w tym wynagrodzenia pełnomocnika. Jednakże przychód ten Wnioskodawczyni może pomniejszyć o koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży do praw i roszczeń do nieruchomości...

2013.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-484/13-2/JK2
     ∟Sprzedaż w 2013 r. praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca nie może zaliczyć kosztów postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów postępowań związanych z dochodzeniem przed odpowiednimi organami praw i roszczeń wynikających z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r., w tym wynagrodzenia pełnomocnika. Jednakże przychód ten Wnioskodawca może pomniejszyć o koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży do praw i roszczeń do nieruch...

2013.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-157/13/AD
     ∟Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1025/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1024/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/12-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2011.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-958/10-2/RS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu przynależnych do danego lokalu.

2006.05.30 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - I-415-29/03/06
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i oddzielnie budynku na nim posadowionego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w sytuacji, gdy pieniądze uzyskane z tej sprzedaży zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe ?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj