Interpretacje do przepisu
art. 112 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


152/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 112 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.302.2019.3.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu sprzedaż działki stanowiących współwłasność mają

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.284.2019.3.MK
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.290.2019.2.MJ
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.282.2019.2.MJ
     ∟niepodleganie sprzedaży nieruchomości, którą stanowią działki ewidencyjne nr 330/3, 335, 336, 301/5 i 301/8

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.213.2019.3.AM
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie własności działek nr 123/1, 416/12 i 416/13

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.279.2019.1.MH
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w działce oznaczonej nr ….

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.280.2019.1.MH
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w działce oznaczonej nr ….

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.208.2019.3.GM
     ∟Opodatkowanie działki.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.195.2019.2.JO
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.238.2019.2.KS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa określenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe zbywcy w związku z nabyciem zespołu składników materialnych i niematerialnych.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2019.1.BO
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.39.2019.2.MWJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Agencję z tytułu usługi dzierżawy

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4017.1.2019.2.MWJ
     ∟Ustalenie, czy na Zainteresowanej ciążyć będzie odpowiedzialność solidarna z tytułu ewentualnych zaległości podatkowych Poprzedniego Dzierżawcy, o których mowa w art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.3.2018.1.MBD
     ∟Czy EC jako spółka przejmująca wydzielony majątek ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe EW jako Spółki dzielonej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4017.1.2018.2.MD
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może odpowiadać za ewentualne zaległości podatkowe zbywcy istniejące w dacie transakcji opisanej we wniosku.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.100.2018.1.KC
     ∟W zakresie uznania budynku w budowie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, odpowiedzialności za zaległości podatkowe, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz określenia podstawy opodatkowania dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży i komórek lokatorskich.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.3.2017.2.PH
     ∟Czy Spółka Przejmująca nie będzie odpowiadała za zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstałe przed dniem podziału przez wydzielenie, niezależnie od faktu, czy są one związane, bądź też nie są związane ze składnikami majątku przydzielonymi Spółce Przejmującej w planie podziału?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.3.2017.1.MST
     ∟Na jakich zasadach Wnioskodawca będzie odpowiadał za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.927.2016.2.MN
     ∟w zakresie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup nowych kas rejestrujących przez Spółkę powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.997.2016.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1000.2016.2.PS
     ∟odpowiedzialność za zobowiązania/zaległości podatkowe

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.998.2016.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.999.2016.2.PS
     ∟odpowiedzialność za zobowiązania/zaległości podatkowe

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.996.2016.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.852.2016.1.RD
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną wydrukowanych i przechowywanych w formie papierowej

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-595/11-5/16/S/DP
     ∟Czy Spółka, z uwagi na fakt, iż nabycie części składników majątku N. Polska nastąpiło w postępowaniu upadłościowym, C. nie będzie ponosić odpowiedzialności solidarnej z N. Polska w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe N. Polska powstałe za okres przed zawarciem transakcji z C., S. oraz L.?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-594/11-5/16/S/DP
     ∟Czy Spółka, z uwagi na fakt, iż nabycie części składników majątku N. Polska nastąpiło w postępowaniu upadłościowym, C. S.A.R.L. nie będzie ponosić odpowiedzialności solidarnej z N. Polska w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe N. Polska powstałe za okres przed zawarciem transakcji z C. LLC, C. S.A.R.L. oraz C. LTD?

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-822/15-4/MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości niezamortyzowanego budynku, pomimo kontunuowania inwestycji przez powstałą w wyniku przekształcenia w sp. z o.o.

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1125/15-2/AK
     ∟CIT -w zakresie: solidarnej odpowiedzialności za powstałe do dnia podziału zaległości podatkowe.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-9/15-2/MJ
     ∟odpowiedzialność podatkowa osób trzecich z tytułu nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj