Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


161/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.353.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.352.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z pokrywaniem lub zwrotem Członkom Zarządu kosztów szkolenia.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.28.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem samochodu służbowego w celu wykonywania obowiązków służbowych

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.593.2018.1.MSU
     ∟stwierdzenie, że czynności realizowane przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania świadczone na podstawie umowy o zarządzanie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę z faktury wystawionej przez Zarządzającego;

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.493.2018.4.AK
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług o charakterze konsultacyjnym i doradczym

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.307.2018.3.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz członków rady nadzorczej

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.239.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.290.2018.1
     ∟Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, przy świadczeniu usług na rzecz Spółki z o.o. w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.216.2018.2.MGO
     ∟nieuznanie świadczenia usług na podstawie umowy o zarządzanie za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą oraz nieuznania Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług za podatnika podatku od towarów i usług

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.136.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: - stwierdzenia, czy czynności realizowane przez Zainteresowanego świadczone na podstawie umowy o zarządzanie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę z faktury wystawionej przez Zarządzającego.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.134.2018.2.MMA
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.80.2018.2.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z powstaniem przychodu u Członków Zarządu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.104.2018.2.EA
     ∟Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.31.2018.1.MS
     ∟możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.40.2018.2.MM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez Prezesa Zarządu.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.25.2018.2.AJ
     ∟1) Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie opisanej w stanie faktycznym umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią wykonywanie samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? 2) Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu świadczenia usług określonych w umowie?

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.667.2017.1.RR
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania i dokumentowania realizowanych przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Kontraktu menedżerskiego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie przez Spółkę usług.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.499.2017.2.AR
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego, określonych zapisami umowy, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zarządzającego.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.706.2017.2.AJ
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Prezesa Zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2017.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.178.2017.2.SG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.400.2017.2.TKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej Umowy, korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy i obowiązku rejestracji Zarządzającego jako podatnik VAT, obowiązku zarejestrowania się Zarządzającego jako podatnika podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawienia pierwszej faktury oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących czynności świadczone przez Zarządzającego.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.374.2017.1.MJ
     ∟w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.464.2017.2.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wykonując czynności w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania Wnioskodawca działa jako podatnik VAT.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2017.2.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.624.2017.2.WL
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.611.2017.2.AJB
     ∟opodatkowanie świadczenia usług doradczych

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.497.2017.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.437.2017.2.EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj