Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


17/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy do transakcji wniesienia Przedsiębiorstwa GTF stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), aportem w zamian za udziały w spółce będzie miał zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o CIT

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.45.2017.1.AK
     ∟Jeżeli zdaniem organu przeniesienie na udziałowca w związku z likwidacją Spółki składników majątku w postaci akcji w SKA spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu podatkowego, to czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie tych akcji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-522/12-11/16/S/MC
     ∟Zasady określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów objętych w zamian za tenże wkład.

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-471/16-2/PS
     ∟zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-470/16-2/PS
     ∟zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-469/16-2/PS
     ∟zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-478/15/KP
     ∟ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu, w związku z objęciem udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-98/15-4/GG
     ∟1. Czy wskazany przez Wnioskodawcę sposób (metoda/zasady) ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów objętych częściowo za wkład pieniężny, a częściowo za wkład niepieniężny, jest prawidłowy? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez niego udziałów, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte najwcześniej (to jest zastosowanie znajduje metoda FIFO)?

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-355/14-2/PM
     ∟Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych?

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-357/14-2/PM
     ∟Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych?

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-356/14-2/PM
     ∟Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych?

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1045/14/CzP
     ∟w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości akcji objętych w zamian za aport stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1044/14/CzP
     ∟w zakresie określenia wartości składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1046/14/CzP
     ∟w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę części akcji objętych w zamian za aport stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-721/14-2/PK1
     ∟Kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jest przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa, wynikająca z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia stanowiąca wartość nominalną udziałów objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa, która w ostatecznym rozrachunku nie może przewyższać przychodu podatkowego stanowiącego wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (vide: art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).

2014.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-205/14-3/GG
     ∟1. Czy obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów w Spółce zależnej będzie neutralne podatkowo dla Spółki? 2. Czy Spółka prawidłowo uznaje, że fakt obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia dla Spółki jaka jedynego udziałowca nie będzie miał wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów do rozpoznania których Spółka byłaby uprawniona w przypadku późniejszej sprzedaży tych udziałów?

2014.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-263/14/MS
     ∟Czy wniesienie aportem opisanych w zdarzeniu przyszłym wszystkich istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami Spółki do X w zamian za jej udziały nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu Ustawy o CIT?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj