Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


54/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-142/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-143/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-146/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-145/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-137/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-140/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-139/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-141/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-138/14-5/RS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

2013.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-316/13-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

2013.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-298/13/MO
     ∟Czy wskutek opisanego w zdarzeniu przyszłym połączenia Spółki C ze Spółką B (łączenie się przez przejęcie) nadal zostaną spełnione przesłanki funkcjonowania PGK, a w szczególności przesłanka bezpośredniego posiadania przez Spółkę A 95% udziałów w kapitale zakładowym Spółki B, jako spółki zależnej (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)?

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-34/13-4/RS
     ∟zakres ustalenia, czy w przypadku dokonania połączenia w drodze przejęcia dwóch z czterech Spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową przez Spółkę dominującą, Podatkowa Grupa Kapitałowa traci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-414/12-2/ŁM
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, ustalona na dzień dokonania darowizny wartość rynkowa Znaków będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodów, jeżeli darowizna nastąpi w trakcie istnienia podatkowej grupy kapitałowej i zostanie dokonana na rzecz innej spółki tworzącej razem ze Spółką podatkową grupę kapitałową?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-511/12/AP
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2012.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-719/12/SD
     ∟Czy rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej na skutek sprzedaży akcji w spółce zależnej tworzącej PGK odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych za ten okres)?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-796/11-4/IŚ
     ∟w zakresie rozliczenia straty po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-795/11-4/IŚ
     ∟CIT - w zakresie braku konieczności wstecznej weryfikacji przez Spółkę przychodów i kosztów uzyskania przychodów po utracie statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową, do której Spółka przystąpi

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-803/11/SD
     ∟Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka dzielona nie jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-801/11/SD
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca nie jest strona umowy o PGK, a spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-415/11/SD
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-804/11/SD
     ∟Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca nie jest strona umowy o PGK, a spółka dzielona jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-802/11/SD
     ∟Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka dzielona jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-800/11/SD
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana nie jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?

2010.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-982/10/CzP
     ∟„Czy rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej na skutek sprzedaży udziałów w spółce zależnej tworzącej PGK odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych za ten okres)?”

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj