Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


796/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.27.2016.11.SJ
     ∟moment powstania przychodu w związku ze zbyciem udziałów w celu ich umorzenia

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.194.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.42.2016.9.19-S.IS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością celem umorzenia.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.67.2016.9.19-S.IS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością celem umorzenia.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.66.2019.2.MST
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia za udziały nabyte w celu ich umorzenia.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.82.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.636.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.635.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z o.o.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.438.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.413.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-351/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-15//17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-1510/12-1/BF
     ∟ustalenie momentu powstania przychodu w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.700.2016.2.KW
     ∟Ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.701.2016.2.KW
     ∟Ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.273.2016.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.272.2016.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.168.2016.1.NK
     ∟Koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów uprzywilejowanych Sp. z o.o. powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-698/16-1/MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki osobowej jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-697/16-1/MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki osobowej jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-76/16-4/NK
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-75/16-4/NK
     ∟Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.510.2016.1.MS
     ∟koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.509.2016.1.MS
     ∟koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj