Interpretacje do przepisu
art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3022/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2019.1.ASZ
     ∟brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania za pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.487.2019.1.ICZ
     ∟interpretacji: Podstawa opodatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania w zamian za wykonanie remontu, przebudowy i wymiany części wyposażenia salonu i serwisu.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ
     ∟wyłączenie z podstawy opodatkowania składek w części stałej oraz opodatkowanie otrzymanych dotacji od Gmin na podstawie zawartych porozumień oraz opodatkowanie składek w części zmiennej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.389.2019.1.KS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.295.2019.1.AK
     ∟- Uznanie otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;- Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym Projektem

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.286.2019.1.KT
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z zamianą nieruchomości

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.246.2019.2.TK
     ∟Odzyskania/odliczenia podatku VAT w zakresie realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)”.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.322.2019.1.KS
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.310.2019.2.AT
     ∟Opodatkowanie dotacji otrzymanej w związku z realizowanym projektem oraz zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz mieszkańców.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.315.2019.1.JC
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.155.2019.1.AW
     ∟Płatności z tytułu członkostwa w sieci X. nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.102.2019.1.JS
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem Nieruchomości

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.46.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltanicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług modernizacji. Odliczenie podatku.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.64.2019.2.MD
     ∟Opodatkowanie przez gminę usług „termomodernizacji” świadczonych na rzecz mieszkańców; opodatkowanie zaliczek otrzymanych od mieszkańców w związku z tymi usługami oraz stawek podatku obowiązujących dla tych usług. Uwzględnienie w podstawie opodatkowania wyłącznie wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców (pomniejszonego o kwotę podatku należnego); prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup i montaż Instalacji oraz obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawców usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.153.2019.1.WH
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wnoszeniem opłat członkowskich.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.165.2019.1.WH
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wnoszeniem opłat członkowskich.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.20.2019.1.AW
     ∟- Uznanie za obrót dotacji otrzymanej na realizację projektów - Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania ww. dotacji - Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektów - Sposób dokumentowania świadczonych usług

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.849.2018.1.AS
     ∟Projekt – prawo do odliczenia.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.812.2018.2.APR
     ∟Instalacje fotowoltaiczne i solarne – opodatkowanie wpłat mieszkańców, brak opodatkowania udostępnienia instalacji i przekazania prawa własności, stawki podatku, prawo do odliczenia.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.410.2018.1.AR
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w zamian za objęcie akcji w spółce handlowej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-552/16-12/KP
     ∟W zakresie braku obowiązku ujęcia faktur korygujących względem należności skorygowanych już na podstawie procedury z art. 89a ust. 1 oraz zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w świetle art. 89a ust. 4 ustawy na skutek cesji wierzytelności.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.338.2018.2.RD
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wnoszeniem opłat członkowskich.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.406.2018.1.KR
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.314.2018.2.KK
     ∟Uznanie dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów za niepodlegające opodatkowaniu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2018.1.AS
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj