Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


95/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.364.2019.5.SŻ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu z dziedziny kultury

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2019.3.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Programu motywacyjnego, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącymi działalność gospodarczą.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.131.2019.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w konkursie wokalnym

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.107.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w Konkursach (za i bez pośrednictwa Agencji)

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN
     ∟Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz sprzedażą premiową

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.387.2017.2.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę Loteriami Promocyjnymi.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.427.2017.1.EC
     ∟W sytuacji gdy nagrody będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osiągną w związku z tą nagrodą przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.322.2017.2.KW1
     ∟Na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz złożenia deklaracji rocznej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od nagród przekazywanych w ramach Licencjonowanych Turniejów, z którymi Spółka zawierać będzie umowy sponsoringowe.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród w przeprowadzanych na zlecenie klientów konkursach lub grach

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.171.2017.1.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród w ramach organizowanego przez Wnioskodawcę konkursu.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2017.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.155.2017.1.MS
     ∟obowiązki płatnika związane z organizowaniem akcji promocyjnej

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.156.2017.1.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.83.2017.2.MS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród rzeczowych uczestnikom konkursu z dziedziny kultury i sportu.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.171.2017.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom „programów motywacyjnych”.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.104.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.103.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.50.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach ogłaszania promocji i konkursów.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD
     ∟Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 do wygranych w grze internetowej.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.35.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.36.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.60.2017.2.MK
     ∟W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika jako organizatorze konkursu.

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.11.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach konkursów.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.877.2016.2.WM
     ∟1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą (indywidualny przedsiębiorca), wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest pracownikiem albo zleceniobiorcą Dystrybutora, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj