Interpretacje do przepisu
art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


874/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.320.2019.2.AJ
     ∟Obowiązki prowadzącego rachunki zbiorcze i rachunki papierów wartościowych jako płatnika związane z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z tytułu listów zastawnych i obligacji.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.127.2019.1.MT
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków ze spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej – kwestia obowiązków płatnika.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.563.2018.2.RK
     ∟źródła przychodu i koszty uzyskania przychodu

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki osobowej w trakcie roku podatkowego.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2018.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.445.2017.2.KS
     ∟w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ponownego ustalenia wysokości uzyskiwanego dochodu z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.248.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w programie internetowym, gdy czynności opisane w treści wniosku będą wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.255.2017.2.AK
     ∟Czy wynajem powierzchni magazynowej (będącej składnikiem gospodarstwa rolnego) na cele nierolnicze podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako przychody z najmu i będzie można ten najem traktować jako najem prywatny opodatkowując go ryczałtem w wysokości 8,5%?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-650/14/17-4/EC
     ∟w zakresie opodatkowania dochodu akcjonariusza, skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutków podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-649/14/17-4/EC
     ∟W zakresie opodatkowania dochodu akcjonariusza, skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutków podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-728/13-1/BS
     ∟w zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo – akcyjnej.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.248.2017.1.IR
     ∟roczne rozliczenie po zmianie w trakcie roku udziałów w zysku w spółce cywilnej i po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.247.2017.1.IR
     ∟roczne rozliczenie po zmianie w trakcie roku udziałów w zysku w spółce cywilnej i po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/415-726/13-1/BS
     ∟w zakresie sposobu i momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo – akcyjnej.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-767/13-1/HS
     ∟Skutki podatkowe dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci odpłatnego zbywania akcji i udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji praw wynikających z praw pochodnych i pochodnych instrumentów finansowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-766/13-1/HS
     ∟Skutki podatkowe dla akcjonariusza prowadzenia przez spółkę komandytowo-akcyjną działalności inwestycyjnej w postaci odpłatnego zbywania akcji i udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji praw wynikających z praw pochodnych i pochodnych instrumentów finansowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz sprzedaży praw majątkowych.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-136/13-1/AP
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.719.2016.2.GG
     ∟Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy uzyskany tytułem udziału w zyskach Spółki, należny na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie podziału zysków Spółki, stanie się przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dacie otrzymania dywidendy?

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-972/16-5/IM
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.690.2016.3.AC
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-968/16-4/PP
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-969/16-4/AK
     ∟zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-959/16-4/JM
     ∟ustalenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-965/16-4/GF
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-964/16-4/JK2
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj