Interpretacje do przepisu
art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26754/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.535.2019.2.AK
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania przez Wnioskodawczynię do działalności gospodarczej męża wszystkich składników majątku wchodzących w skład prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.342.2019.1.AMS
     ∟Czy otrzymane opłaty rezerwacyjne (kaucje) będą powodować powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.548.2019.1.IR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.509.2019.1.LS
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości (majątek prywatny).

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.273.2016.10.MW
     ∟w zakresie uznania, że Wnioskodawca - pobierając opłaty wnoszone przez osoby korzystające z pomocy w zakresie dożywiania – jest podatnikiem wyłączonym z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.469.2019.2.DM
     ∟Brak zwolnienia od podatku dostawy terenów niezabudowanych, zwolnienie od podatku dostawy budynków i budowli oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem terenów niezabudowanych, budynków i budowli.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.453.2019.1.RM
     ∟opodatkowanie realizowanych transakcji i prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW
     ∟Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.533.2019.1.PRP
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz drugiego podmiotu w łańcuchu dostaw towarów oraz obowiązku rejestracji drugiego podmiotu w łańcuchu dla celów VAT w Polsce

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.533.2019.1.ALN
     ∟uznanie odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą służącą wykonaniu ww. usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.486.2019.3.MGO
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy (aportu) budowli – sieci kanalizacji deszczowej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-200/16/19-S/MK
     ∟Opodatkowania czynności wniesienia do spółki jawnej, z majątku osobistego Wnioskodawcy, wkładu niepieniężnego w postaci posiadanego udziału w prawach ochronnych do znaku towarowego.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.536.2019.1.AM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.499.2019.1.TKU
     ∟Uznanie nabycia usług od kontrahenta jako import usług, opodatkowanie tego importu usług wg stawki 23% VAT oraz uznanie, że podatek ten stanowi podatek należny i naliczony.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.510.2019.1.JG
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.494.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie usług procesowania transakcji i usług administracji kartami

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ
     ∟Dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.690.2019.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia przez Nadleśnictwo podatku naliczonego przy realizacji projektu

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.572.2019.2.ASZ
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.566.2019.2.MD
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. „…”

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.402.2019.2.AK
     ∟Zwolnienie od podatku zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w działkach.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.431.2019.6.MSU
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT, czynności polegającej na współfinansowaniu przez Spółkę ubezpieczenia w ramach Pakietów Medycznych

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.479.2019.2.PC
     ∟W zakresie rozpoznania świadczenia usług oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.427.2019.2.MK
     ∟niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług hali warsztatowej w związku z likwidacją spółki cywilnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj