Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agencja turystyczna

 

agencja turystyczna 8 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.100.2019.3.SM
     ∟świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz organizatorów turystyki usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych/imprez turystycznych, w przypadku, gdy usługi te organizowane są przez touroperatorów poza terytorium Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu wg stawki 0%, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia.

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1165/14/KG
     ∟Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2005.10.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-372/05/ST
     ∟Czy prowizja agencyjna (dla agenta turystycznego działającego wyłącznie w charakterze pośrednika) od imprez turystycznych organizowanych przez innych organizatorów poza terenem Unii Europejskiejpodlega opodatkowaniu stawką VAT 0%.

2005.10.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-370/05/AK
     ∟Czy możliwe jest stosowanie przepisów art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) do prowizji związanej ze sprzedażą agencyjną i uznaje usługi świadczone na rzecz Spółki przez agentów za usługi dla bezpośredniej korzyści turysty?

2005.10.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - PZ/415-122/05
     ∟Wnioskodawca jest agentem firm przewozowych i w oparciu o umowy agencyjne sprzedaje bilety autobusowe.Dochodem z nich jest prowizja określona kwotowo i procentowo.Podatnik może ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej kwoty netto biletu, prowizji i kwoty brutto.Jednakże, gdy prowizja zależna jest od wysokości sprzedaży biletów w danym miesiącu wówczas w koncie są nieścisłości dotyczące wyliczeń kwot prowizji, bowiem wnioskodawczyni nie jest w stanie założyć ile biletów w danym miesiącu sprzeda.Każda prowizja z tytułu sprzedaży wykazywana jest w fakturze prowizyjnej.Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego wnioskodawca zapytuje, czy należy ewidencjonować kwoty brut...

2005.08.02 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-266/05/ST
     ∟Czy usługi świadczone na rzecz Spółki przez agentów mające na celu pozyskanie klientów (turystów) za wynagrodzeniem prowizyjnym i nie mające one żadnego związku z bezpośrednią korzyścią turysty powinny być uwzględniane przy obliczaniu marży? Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi turystyczne do Tunezji i Egiptu. Do ustalenia podstawy opodatkowania dla celów VAT wyliczana jest marża na koniec każdego miesiąca stosownie do art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), w terminie nieprzekraczalnym, określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dn...

2004.04.20 - Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto - PP 443/344/16i/04
     ∟Podatnik formułuje zapytanie, jaką stawką powinna być opodatkowana opłata pobierana od klienta za wykonanie usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na przeloty krajowe i międzynarodowe. Podatnik wskazał, iż jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywał wyrażonej w procentach prowizji od przewoźnika za wystawienie biletu, będzie natomiast pobierał opłatę od klienta, nieujętą w wartości biletu lotniczego. Opierając się na przedstawionym opisie stanu faktycznego w sprawie, organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis

2004.03.03 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US.IX/443-2/HM/04
     ∟Jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transport lotniczy krajowy i międzynarodowy?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj