Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: abolicja

 

abolicja 240 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.31 - Minister Finansów - DD4.8201.1.2019
     ∟Podatnik, który osiągnął dochód w państwie, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, i od tego dochodu nie został zapłacony podatek dochodowy za granicą, nie jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.427.2019.2.MK
     ∟Ulga abolicyjna.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.6.2019.2.ENB
     ∟Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Malezji, Kanady, Hiszpanii i Republiki Południowej Afryki.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.489.2018.2.KR
     ∟Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w odniesieniu do dochodów uzyskanych z zagranicy oraz obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.404.2018.2.HD
     ∟1) Czy podatek z tytułu pracy najemnej wykonywanej od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. w Katarze na rzecz „ekonomicznego pracodawcy” – firmy z siedzibą w Katarze za pośrednictwem pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii winien zostać pobrany w państwie, w którym praca była świadczona? 2) Czy Wnioskodawca – w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 – uprawniony jest do skorzystania z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu za 2017 r.? 3) Czy zwrot wydatków należy uznać za przychód z pracy najemnej?

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.615.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.372.2018.1.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.102.2018.2.RS
     ∟Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez katarskie przedsiębiorstwo.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.61.2018.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej w sytuacji kiedy do dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.550.2017.2.JK2
     ∟Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.396.2017.2.RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Norwegii.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.368.2017.2.ENB
     ∟Zastosowanie ulgi abolicyjnej do dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.358.2017.2.HD
     ∟Możliwość zastosowania odliczenia na podstawie art. 27g ustawy w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Arabii Saudyjskiej.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2017.2.MAP
     ∟rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów z działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Stanów Zjednoczonych

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2017.2.RS
     ∟Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Malezji.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.281.2017.1.JK3
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi?

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.182.2017.1.RS
     ∟Czy w takich okolicznościach Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.127.2017.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Arabii Saudyjskiej.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.91.2017.1.AG
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku zakotwiczonego na stałe na polu naftowym u wybrzeży Nigerii.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.85.2017.1.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku zakotwiczonego na stałe na polu naftowym u wybrzeży Nigerii.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.80.2017.1.NP
     ∟Czy do dochodów podatnika z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów w Nigerii, do których, zgodnie z art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w roku 2015 i latach następnych był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.22.2017.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku żeglugi śródlądowej eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba i faktyczny zarząd znajdują się w Holandii.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.3.2017.2.RS
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez singapurskie przedsiębiorstwo, tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1066.2016.4.AG
     ∟Do dochodów Wnioskodawcy będzie miała zastosowanie ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.56.2017.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Kataru.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.55.2017.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Kataru.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.1330.2016.3.JM
     ∟W zeznaniu podatkowym składanym w Polsce w związku z osiągnięciem dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Polsce oraz w Katarze podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4511.357.2016.2.KP
     ∟1.Czy do określonych wyżej dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie Konwencja o UPO z Norwegią? 2.Czy do opodatkowania ww. dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit „b” i „d” Konwencji o UPO z Norwegią?

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1005.2016.2.DW
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj