Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akta

 

akta 9 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-474/16-2/IGo
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sporządzania kserokopii akt.

2011.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4230-6/11-2/MF
     ∟Czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy zapytanie Komornika Sądowego nie figuruje w rejestrach i ewidencjach Urzędu Skarbowego, do którego skierowano zapytanie i Urząd ten nie dysponuje żadnymi informacjami na temat tej osoby, zasadne jest pobranie od Komornika składającego zapytanie opłaty za udzielenie informacji o braku informacji o osobie, której zapytanie dotyczy?

2010.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-873/09-2/AM
     ∟PIT - jednorazowa amortyzacja

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-204/09-3/ES
     ∟Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa

2008.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1072/08-2/JK
     ∟Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, co do którego, w chwili poniesienia wydatków, Wnioskodawca nie posiadał tytułu własności nie będzie zwolniony od podatku dochodowego

2006.01.05 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-100/05
     ∟Pytanie podatnikaW jaki sposób w świetle obowiązującego prawa podatkowego, zakwalifikować dodatkowe zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego zamiany działek (uzbrojenie i wyłożenie kostką brukową działki podlegającej zamianie)? P O S T A N O W I E NI E

2005.03.10 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PP-1-005/75/05
     ∟Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług? Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.).Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ww. ustawy. ...

2005.02.17 - Urząd Skarbowy w Człuchowie - UCP.III./443-0021/05
     ∟Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/?

2004.08.12 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Płocku - IS-PŁ-WV-443/178/2004
     ∟Od 01.10.2001 r. prowadzona jest działalność gospodarczą - archiwizacja akt, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.51.12 – 00.00 jako usługi archiwów. Od września 2002 r. jest Pani podatnikiem podatku VAT. Świadczone usługi opodatkowała Pani stawką podatku VAT w wysokości 22 %. Pyta Pani czy zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) prowadzona działalność w zakresie archiwizacji akt podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 7 %, czy też stawką podatku 22 %. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj