Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: alkohol etylowy

 

alkohol etylowy 368 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.179.2019.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy przechowywanego alkoholu etylowego, nienadającego się do zużycia zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku jego zniszczenia.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.166.2019.1.PJ
     ∟W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy odnotowanie obciążenia zabezpieczenia z tytułu produkcji alkoholu etylowego powinno nastąpić z chwilą, w której w stosunku do produkowanego wyrobu akcyzowego (alkoholu etylowego) w składzie podatkowym może powstać zobowiązanie podatkowe w akcyzie.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.150.2019.2.JS
     ∟opodatkowanie produkcji alkoholu etylowego z wina

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.157.2019.2.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego używanego do produkcji substancji czynnej oraz alkoholu etylowego zawartego w substancji czynnej, sprzedawanej wytwórcy produktu leczniczego.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.98.2019.2.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy skażonego alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów biobójczych

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.60.2019.2.JS
     ∟Działalność polegająca na produkcji napojów alkoholowych poza składem podatkowym

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.49.2019.1.MAZ
     ∟Uznanie alkoholu etylowego, zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktach, za wyrób akcyzowy w rozumieniu ustawy; stosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego, zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktach, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków formalnych; skutki podatkowe na gruncie ustawy, w przypadku sprzedaży nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktów, na rzecz kontrahenta krajowego, który będzie wykorzystywać je do produkcji wyrobów alkoholowych przeznaczonych do spożycia, o zawartości alkoholu etylowego w ilości przekraczającej 5 litrów na 100 kg produktu.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.36.2019.2.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy sprzedaży wyprodukowanych wzorców etanolowych oraz brak obowiązków ewidencyjnych z tym związanych.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.294.2018.3.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego skażonego, zawartego w produktach biobójczych, które będą usługowo konfekcjonowane do mniejszych opakowań.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.265.2018.2.PK
     ∟Deklaracje podatkowe dotyczące alkoholu etylowego

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.290.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego, nabywanego ze składu podatkowego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zawierających oraz niezawierających alkoholu, a także uznanie prawidłowości prowadzonej ewidencji tego alkoholu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.271.2018.1.AMS
     ∟zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w wyrobach kosmetycznych

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.247.2018.1.MAZ
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego skażonego, zawartego w wyrobie biobójczym, w przypadku zlecenia przepakowania tego wyrobu poza składem podatkowym.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.245.2018.2.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy nabywanego i wykorzystywanego alkoholu etylowego używanego do prób produkcyjnych, celów naukowych i badawczych w procesach, w których produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.252.2018.1.PK
     ∟Możliwość produkcji wyrobu o kodzie CN 3814 00 99 poza składem podatkowym

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.209.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego, nabywanego ze składu podatkowego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zawierających oraz niezawierających alkoholu, a także uznanie prawidłowości prowadzonej ewidencji tego alkoholu.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.204.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w aromatach spożywczych i ekstraktach przeznaczonych do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.197.2018.1.JS
     ∟zwolnienie od podatku akcyzowego alkoholu etylowego używanego do badań histopatologicznych

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.177.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego, nabywanego ze składu podatkowego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zawierających oraz niezawierających alkoholu, a także prawidłowości prowadzonej ewidencji tego alkoholu.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.169.2018.1.MK
     ∟Rozliczanie ubytków wyrobów akcyzowych

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.135.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktach biobójczych.

2018.08.02 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.69.2018.RKP
     ∟Rozliczanie ubytków wyrobów akcyzowych

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.106.2018.1.MPU
     ∟Konfekcjonowanie alkoholu etylowego i obowiązki z tym związane.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.119.2018.1.MAZ
     ∟Zmiana sposobu wykorzystania ekstraktów ziołowych, zawierających alkohol etylowy i użycia ich do produkcji suplementów diety, jak również utylizacji przeterminowanych ekstraktów oraz obowiązków w podatku akcyzowym z powyższymi czynnościami związanych.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.105.2018.1.MAZ
     ∟Regeneracja alkoholu całkowicie skażonego, poprzez odseparowanie pozostałości farb drukarskich, nie stanowi produkcji alkoholu etylowego.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.101.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w produkowanych produktach biobójczych.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.70.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego dostarczanego na pokłady samolotów.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.64.2018.1.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego dostarczanego na pokłady samolotów.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.52.2018.3.WR
     ∟Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w bazach owocowych.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.51.2018.1.MAZ
     ∟Brak możliwości zwolnienia od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, posiadanego przez wnioskodawcę skażonego alkoholu etylowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj