Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: znak opłaty skarbowej

 

znak opłaty skarbowej 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2010.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-632/10/AT
     ∟Czy zawarta przez Wnioskodawcę umowa o sprzedaż detaliczną znaków opłaty sadowej jest równoznaczna z umową o dystrybucję i sprzedaż znaków opłaty sądowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), a tym samym czy może wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, stosując zwolnienie od podatku.

2006.12.29 - Urząd Skarbowy w Mielcu - US.IV-415/18/2006
     ∟Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych /PIT-38/ można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:- koszty związane z przyznaniem i prolongatą (prowizją) kredytu „Kredyt Hossa”,- odsetki od kredytu „Kredyt Hossa”,- wydatki na nabycie znaków opłaty skarbowej. Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do ...

2006.12.28 - Urząd Skarbowy w Tczewie - PP/443–25-2/06
     ∟Czy sprzedaż znaków opłaty skarbowej i sądowej przez kancelarię na rzecz swoich klientów jest zwolniona z podatku od towarów i usług

2006.01.26 - Urząd Skarbowy w Krośnie - US.PP.443/88/2/05
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych?

2005.10.27 - Urząd Skarbowy w Cieszynie - PP/443-171/05
     ∟Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty otrzymywane przez Gminę z tytułu opłaty skarbowej oraz sprzedaż przez Gminę znaków opłaty skarbowej i weksli ?

2004.11.09 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/PP/443/67/05
     ∟czy prowizja od sprzedanych znaków skarbowych , którą Urząd Gminy otrzymuje z PKO BP jest zwolniona od podatku od towarów i usług ? P o s t a n o w i e n i e

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj