Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zbycie

 

zbycie 12732 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.282.2019.2.JG
     ∟Spłata kredytu mieszkaniowego w ustawowej wspólności małżeńskiej sfinansowana przychodem ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.467.2019.1.SR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku po rodzicach

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.433.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku po rodzicach.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.405.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.335.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przychodu uzyskanego przez Zainteresowaną ze sprzedaży przedmiotowego udziału w nieruchomości na remont własnego lokalu mieszkalnego Zainteresowanej, w szczególności na opisany zakup i montaż klimatyzacji, można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające ją do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.303.2019.1.AP
     ∟Opodatkowanie czynności aportu przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki oraz korekta podatku naliczonego.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.332.2019.2.PS
     ∟W zakresie kwalifikacji przychodu ze zbycia części nieruchomości niewykorzystywanej w działalności gospodarczej do właściwego źródła (samodzielnego niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego).

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.263.2019.2.DW
     ∟Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim wydatki te przeznaczone będą na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, tj. poprzez uiszczanie opłat na lokal w Domu Pomocy Społecznej?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.366.2019.1.KU
     ∟Czy po stronie Zainteresowanych powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego o powierzchni 25,7 m2?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.310.2019.3.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.323.2019.3.KP
     ∟Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości - działki ewidencyjnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2019.1.KP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.347.2019.3.ASZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.323.2019.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.315.2019.1.AK
     ∟Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r., zmiany ustawy w zakresie podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku, tj. liczenia 5 lat, poczynając od dnia 1 stycznia następującego nie po dacie śmierci spadkodawcy/nabycia spadku, ale od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, Wnioskodawczyni może sprzedać ww. lokal mieszkalny bez podatku dochodowego od sprzedaży w sierpniu 2019 r., czyli po więcej niż 5 latach od dnia nabycia całości lokalu mieszkalnego przez małżonka Wnioskodawczyni, tj. od dnia 6 grudnia 2013 r.?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.414.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.395.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.311.2019.2.KP
     ∟Czy przychód ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w tym stanie faktycznym sprawy będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.260.2019.3.KP
     ∟Czy odpłatne zbycie udziału Wnioskodawcy w nieruchomości w części odziedziczonej w spadku po rodzicach podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.244.2019.2.SS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży udziałów w gruncie po likwidacji spółki i podziale majątku między wspólników.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.300.2019.2.MK
     ∟Odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc uzyskany z tej sprzedaży przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.246.2019.2.DW
     ∟Czy opisany sposób wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania kwalifikuje się do uznania go za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, a co za tym idzie uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi na własne cele mieszkaniowe i nieopodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-1212/15/19-S/MKA
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.247.2019.2.MD
     ∟Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, skoro wartość otrzymanego majątku w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w ramach posiadanych dotychczas udziałów, to jak wskazano powyżej, momentem nabycia przedmiotowej nieruchomości jest otrzymanie przez Wnioskodawczynię darowizny, tj. listopad 2008 r. W związku z powyższym, okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, upłynął z dniem 31 grudnia 2013 r., a więc sprzedaż przedmiotowego lokalu dokonana w 2019 r. nie stanowi źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.407.2019.1.RR
     ∟skutki podatkowe zbycia udziałów spółki kapitałowej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2019.1.SR
     ∟brak możliwości zaliczenia spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców do kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem działu spadku

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe wynajmowania lokalu mieszkalnego zakupionego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-729/15-6/MST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych w spadku certyfikatów inwestycyjnych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.313.2019.1.AWO
     ∟1. Czy od sprzedaży udziałów nabytych w spadku po X Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? 2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z nowych przepisów, zgodnie z którymi okres pięciu lat liczy się od nabycia przez spadkodawców?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2019.1.SR
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj