Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


102/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.347.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działek gruntu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.319.2019.1.RMA
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nowo wydzielonych lokali.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.345.2019.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży licytacyjnej lokalu niemieszkalnego w drodze egzekucji komorniczej.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.250.2019.2.MMA
     ∟Zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do dostawy budynków i budowli.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.216.2019.2.KM
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.152.2019.1.KT
     ∟Przemieszczenie towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski w celu wykonania usług na tych towarach nie będzie stanowiło w momencie dokonania tego przemieszczenia WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, na podstawie wyłączenia z art. 12 ust. 1 pkt 6. W sytuacji, gdy po przetransportowaniu towarów do Polski i wykonaniu na nich usług Spółka zdecyduje o wysyłce danych towarów do innych niż Niemcy państw UE, ustaną okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy i zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać WNT tych towarów w Polsce.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.85.2019.5.EG
     ∟Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności małżeńskiej,< br> rejestracja jako podatnik VAT czynny

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.53.2019.2.TKU
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości zabudowanych, możliwość rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania, prawo do obniżenia podatku naliczonego w związku z dokonaną transakcją dostawy nieruchomości.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.46.2019.2.AKR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych i miejsc postojowych.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.63.2019.2.JS
     ∟uznanie odpłatnego zbycia Lokalu Mieszkalnego wraz z Udziałem w Nieruchomości Wspólnej oraz Miejsca Postojowego za odpłatną dostawę korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT, z możliwością wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.46.2019.2.MJ
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na gruncie budynków.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.818.2018.2.TK
     ∟Stawka podatku przy dostawie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z wydatkami przypadającymi na część wspólną całego budynku.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.54.2019.2.JM
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości. Prawidłowość wystawienia faktury.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.43.2019.2.MK
     ∟uznania, że zbywając udziały w nieruchomości Miasto nie działa w charakterze podatnika VAT, zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Miasto udziałów w nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.12.2019.2.KT
     ∟uznania planowanej sprzedaży nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy; wskazania właściwej stawki podatku VAT dla ww. dostawy; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości oraz prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.39.2019.2.AM
     ∟W zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tyt. dostawy działek zabudowanych.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.831.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług z zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych o nr 591/1, nr 344/1.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.45.2019.2.JG
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.896.2018.2.KW
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.886.2018.2.MWJ
     ∟opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działki gruntu nr 3/12 i nr 3/6 wraz z naniesieniami będących we współwłasności małżeńskiej - jest prawidłowe, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem działki gruntu nr 3/12 i nr 3/6 wraz z naniesieniami będących we współwłasności małżeńskiej

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.883.2018.2.ALN
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży lokali

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.868.2018.3.MK
     ∟zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku do towarów i usług oraz zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku do towarów i usług.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.831.2018.2.KW
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości, dla której prowadzona jest księga …… w drodze egzekucji komorniczej

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.873.2018.3.MW
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.876.2018.3.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.871.2018.2.MW
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.825.2018.2.MC
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości, dla której prowadzona jest księga …… w drodze egzekucji komorniczej

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.828.2018.3.PRP
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości, dla której prowadzona jest księga …… w drodze egzekucji komorniczej

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.877.2018.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.872.2018.2.MW
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj