Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


34/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-307/12/JD
     ∟1.Czy w związku z prowadzeniem przez jedną ze spółek działalności gospodarczej na terenie sse i korzystaniem ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, dopuszczalne jest utworzenie i funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będzie wchodzić także ta spółka?2. Czy w celu ustalenia co najmniej 3% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy pgk (tzw. poziomu rentowności PGK) wymaganego na podstawie art. 1a ust.1 pkt 4 updop, dla utrzymania statusu pgk po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez spółki tworzące PGK?

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-55/12-2/EŻ
     ∟Czy odsetki od finansowania zewnętrznego pozyskanego przez Spółkę dominującą w celu sfinansowania zakupu akcji Wnioskodawcy będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów po połączeniu ze Spółką dominującą przez inkorporację, w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH?

2012.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-27/12-3/RS
     ∟Czy utrata przez PGK statusu podatnika PDOP (w szczególności w wyniku połączenia Wnioskodawcy i spółki dominującej, które może mieć miejsce przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o utworzenie PGK) odniesie skutek wsteczny, w postaci konieczności weryfikacji (ponownego określenia) kosztów i przychodów podatkowych Wnioskodawcy jako spółki wchodzącej w skład tej grupy za okres jej funkcjonowania, w tym z uwzględnieniem przepisów art. 11 Ustawy PDOP?

2012.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1216/11-2/IŚ
     ∟Czy słusznie Spółka przyjęła, że kolejnym po zakończeniu w dniu 31.12.2011 r. rokiem podatkowym Spółki będzie okres 01.01.2012 r.-29.02.2012 r.?Czy prawidłowo Spółka rozliczy zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za ostatni miesiąc skróconego roku podatkowego?Kiedy Spółka powinna złożyć zeznanie za rok podatkowy trwający od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r.?Czy w związku z zakończeniem roku podatkowego Spółki w dniu 29 lutego 2012 r., Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy POOP, do złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj