Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


684/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2019.1.AC
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r. oraz ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.301.2019.1.DJD
     ∟Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lokali niemieszkalnych nabytych w drodze darowizny będących środkami trwałymi

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP
     ∟amortyzacja jachtu oraz możliwość zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją ww. jachtu do kosztów uzyskania przychodów

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.207.2017.1.BO
     ∟kontynuacja amortyzacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.236.2019.1.RR
     ∟możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zaliczania tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.98.2019.3.GG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanego środka trwałego.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-950/14-2/19/S/ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.103.2019.2.AC
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej spadku tych środków trwałych nabytych w spadku, dziale spadku i podziału majątku wspólnego.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.161.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży zabudowanego gruntu otrzymanego w drodze darowizny, stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.146.2019.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej środka trwałego (samochodu)

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.637.2018.2.SŻ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu historycznej ceny zakupu nieruchomości poniesionej przez spadkodawcę

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.10.2019.2.AC
     ∟Możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2019.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, ma prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu? Jeśli tak, to na jakich zasadach, tj. jak winna być ustalona wartość początkowa środków trwałych, oraz według jakich zasad winny być ustalone odpisy amortyzacyjne?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.660.2018.3.AC
     ∟ustalenie wartości początkowej składników majątku nabytych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.61.2019.2.KU
     ∟ustalenia wartości początkowej środka trwałego

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2019.2.DS
     ∟Kontynuacja amortyzacji środka trwałego (budynku).

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.18.2019.1.MJ
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.437.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej i stawki amortyzacyjnej

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2019.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.11.2019.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.596.2018.1.AC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r. oraz ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.587.2018.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że lokal mieszkalny zakupiony przez Wnioskodawcę w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, stanowi ulepszony środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.429.2018.1.MG
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków na remont i naprawę otrzymanych środków trwałych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od modernizacji, ulepszeń i innych wydatków zwiększających wartość początkową otrzymanych środków trwałych.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.450.2018.1.BO
     ∟Odpisy amortyzacyjne.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.449.2018.1.BO
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj