Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


365/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.391.2019.3.RR
     ∟określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe podziału przez wydzielenie spółki z o.o

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.266.2019.4.JM
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie wraz z dopłatą.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.364.2019.2.IR
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.366.2019.2.IR
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2019.3.AK1
     ∟Powstanie przychodu po stronie wspólnika Spółki Przejmującej w związku z otrzymaniem przez Spółkę Przejmującą w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej majątku o wartości wyższej niż wartość nominalna udziałów Spółki Przejmującej

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.225.2019.2.JK
     ∟Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu akcji.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.27.2019.3.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2018.3.JF
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy i Spółki Przejmującej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie i związanych z tym obowiązków płatnika.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.184.2018.2.BC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie i związane z tym obowiązki płatnika.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.292.2018.1.MK
     ∟skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.158.2018.3.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy opisane zespoły składników materialnych i niematerialnych stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Wynajmu Nieruchomości do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Dzielonej Działu Operacyjnego nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Spółki Dzielonej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.155.2018.3.MS
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.160.2018.3.KS
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.197.2018.6.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2018.2.MC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.209.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe planowanego podziału spółki kapitałowej przez zawiązanie nowych spółek

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.208.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe planowanego podziału spółki kapitałowej przez zawiązanie nowych spółek

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.100.2018.4.ES
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.178.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.179.2018.1.BC
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.249.2018.1.IS
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.248.2018.1.IS
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.112.2018.5.MK
     ∟Zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj