Interpretacje do przepisu
art. 59 § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 59 § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej

1

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4017.1.2017.3.KS
     ∟w zakresie ustalenia zobowiązania podatkowego, obowiązku zapłaty podatku oraz rozliczenia transakcji darowizny znaku towarowego do spółki komandytowej

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4518-8/16-1/MM
     ∟Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-611/16-5/BC
     ∟Skutki podatkowe wymiany udziałów.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4518-8/16/MM
     ∟Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2010.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-510/10-4/AS
     ∟W przypadku gdyby odpowiedź na powyższe pytanie byłaby twierdząca, czy Spółka zostanie objęta ochroną, o której mowa w art. 14k § 1 i 3, a także 14m Ordynacji podatkowej, związaną z otrzymanymi przez M. indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego wydanymi przez Ministra Finansów?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj