Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP
     ∟ustalenie stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0 oraz projektowaniem interfejsów graficznych lub innych - PKWiU 62.01.11.0

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.413.2019.1.RMA
     ∟Zmiana formy opodatkowania w podatku dochodowym a bycie podatnikiem podatku od towarów i usług.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK
     ∟Czy podejmując zatrudnienie na umowę o pracę z firmą, z którą nigdy wcześniej Wnioskodawca nie współpracował i kontynuując jednocześnie działalność gospodarczą w formie ryczałtu i wystawiając innej firmie fakturę za te same usługi, która nigdy wcześniej nie była Jego pracodawcą traci On możliwość rozliczania się w formie ryczałtu i czy jest zobligowany do rozliczania się na zasadach ogólnych?

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.297.2019.2.MG
     ∟możliwości opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pielęgnacji zwierząt, jako psi fryzjer ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8%

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.223.2019.1.MD
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem, (były pracodawca)

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.218.2019.2.IF
     ∟Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychody z działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi pilotowania samolotów. Również usługi nauki pilotażu (szkolenia), Wnioskodawca będzie mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.88.2019.1.AG
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura oznaczone symbolem PKWiU 82.11.10.0., mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% przychodów.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.37.2019.1.PSZ
     ∟Czy przy działalności gospodarczej takiej, jak opisana w zaistniałym stanie faktycznym w związku z obecnym wykonywaniem usług w zakresie pilotowania samolotów pasażerskich, Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania osiąganych z nich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5%? Czy rozszerzając w przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej o wykonywanie usług pilota-instruktora, które będą polegały na prowadzeniu szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla pilotów i kandydatów na pilotów w celu uzyskania zawodowych certyfikatów i uprawnień, a w szczególności do przeprowadzania szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pilotów już posiadających uprawnienia do pilotowania danego typu samolotu w celu przedłużenia ważności tych uprawnień lub w celu uzyskania uprawnień do pilotowania danego typu samolotu. Wnioskodawca może kontynuować rozliczanie w postaci ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%?

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.23.2019.1.IF
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura oznaczone symbolem PKWiU 82.11.10.0., mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% od przychodów.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.6.2019.1.MM
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.639.2018.2.IF
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów pasażerskich ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.638.2018.2
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów pasażerskich ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.592.2018.2.KS1
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.607.2018.2.ES
     ∟Opodatkowanie usług pilotowania samolotów pasażerskich.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.611.2018.2.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów pasażerskich ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.618.2018.2.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów pasażerskich oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.218.2018.2.MD
     ∟Możliwość opodatkowania ryczałtem po zakończeniu umowy o pracę z byłym pracodawcą

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.482.2017.3.MJ
     ∟Skoro zakres czynności jakie Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej (usługi informatyczne) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi uprzednio dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy, to Wnioskodawca może uzyskane przychody z działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych dotyczących projektowania technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych polegające na projektowaniu i konfiguracji interfejsów monitorujących działanie serwerów i urządzeń sieciowych takich jak: routery, switche, access pointy, urządzenia FTTH nadal opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.501.2017.1.MD
     ∟W zakresie możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-607/16-4/AM
     ∟Ponieważ wykonywanie działalności gospodarczej rozpoczął Pan w roku 2015, przychody osiągnięte z tytułu tej działalności, począwszy od 2016 roku, może Pan opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie wystąpią pozostałe negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2013.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-562/13/IG
     ∟Czy po ustaniu stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę) Wnioskodawca będzie mógł nadal rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg właściwej stawki, czy też utraci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w związku z tym będzie opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-503/12/WRz
     ∟Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze sprzedaży towarów nabytych od byłego lub obecnego pracodawcy?

2011.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-253/11/WRz
     ∟Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług budowlanych (montaż okien i drzwi), w sytuacji braku zamiaru wykonywania tego rodzaju czynności dla obecnego i byłego pracodawcy?

2007.03.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - 2150/4111/415/8A/07/ML
     ∟postanowienie dotyczy- opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na rzecz byłego pracodawcy.Według stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych Wnioskodawca rozpoczął w sierpniu 2006r. i w tymże roku usługi te były świadczone również w ramach stosunku pracy na rzecz obecnie już byłego pracodawcy.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2006 tj. w roku rozpoczęcia działalności działalność, działalność ta podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, natomiast w kolejnym roku podatkow...

2004.01.05 - Urząd Skarbowy we Włodawie - NPD-415/1/04
     ∟Zwracam się z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania (w moim przypadku) przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jestem podatnikiem podatku dochodowego opodatkowanym na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Prowadzę firmę w zakresie świadczenia usług leśnych, polegających m.in. na pozyskiwaniu drewna, ochronie lasu, zrywce drewna, hodowli lasu, usługi te świadczą na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa ................. Do 05.10.1996 r. byłem zatrudniony na umowę o prace w Lasach Pań...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj