Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


626/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP
     ∟ustalenie stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0 oraz projektowaniem interfejsów graficznych lub innych - PKWiU 62.01.11.0

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.350.2019.1
     ∟Czy Wnioskodawca może opodatkować długoterminowy wynajem lokali w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.413.2019.1.RMA
     ∟Zmiana formy opodatkowania w podatku dochodowym a bycie podatnikiem podatku od towarów i usług.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2019.1.AK
     ∟1. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali, a także długoterminowy najem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą? 2. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali mieszkalnych oraz długoterminowy wynajem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.343.2019.1.RK
     ∟Skuteczność wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.294.2019.1.AP
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.145.2019.1.IM
     ∟Najem, dzierżawa lokalu – stawka ryczałtu.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.222.2019.1.RK
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu lokali będzie stanowi przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.157.2019.4.RK
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przedmiotem najmu

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.160.2019.2.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu z tytułu najmu ośmiu lokali mieszkalnych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.121.2019.1.AMN
     ∟Zastosowanie stawki ryczałtu 8,5%.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.168.2019.1.RK
     ∟Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.133.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.251.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.224.2019.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyżej cytowane definicje działalności handlowej i działalności wytwórczej stwierdzić należy, że działalność polegająca na sprzedaży piasku, który został nabyty w sposób pierwotny (przez jego wytworzenie bądź pozyskanie w wyniku odłączenia od innych towarów czy też wyodrębnienia z otaczającego środowiska) jest w istocie działalnością wytwórczą, z której przychody podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie bowiem sprzedaż piasku i żwiru wydobywanego ze złoża, którego Wnioskodawca jest właścicielem, w związku z czym ten piasek i żwir nie może być uznany za towar handlowy, ponieważ nie jest to towar uprzednio zakupiony w celu dalszej odsprzedaży.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.125.2019.2.MJ
     ∟Działalność prowadzona przez wnioskodawcę znajduje się pod kodem PKD 74.90.Z, czy może być opodatkowana ryczałtem stawką 8,5%?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.86.2019.2.MD
     ∟Potwierdzenie prawidłowości stosowania stawek ryczałtu z tytułu świadczenia usług budowlanych i usług hostingowych

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.93.2019.1.DR
     ∟Czy Wnioskodawca kwalifikując swoje usługi pod symbolem PKWiU 74.90.Z może od stycznia 2019 r. rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.77.2019.1.DP
     ∟Czy w przypadku uzyskania dochodów z najmu w Hiszpanii w 2019 r. Wnioskodawca posiada obowiązek złożenia w Polsce PIT/ZG, jako informacji o osiągniętych dochodach zagranicznych?

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.51.2019.2.KS1
     ∟sposób opodatkowania przychodów z najmu/dzierżawy lokali niemieszkalnych

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.68.2019.1.KF
     ∟Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.1.2019.2.KU
     ∟opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.601.2018.2.AP
     ∟skutki podatkowe dzierżawy gruntów

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.13.2019.1.KO
     ∟Opodatkowanie dochodu z najmu domu położonego w Wielkiej Brytanii

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.606.2018.2.AP
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj