Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


13/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB1-3.4010.284.2017.10.IZ
     ∟Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.37.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych oraz czy dokumentacja grupowa, którą musi sporządzić Wnioskodawca, może dotyczyć wyłącznie dwóch podmiotów, tj. Wnioskodawcy oraz Spółki.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.92.2019.1.BG
     ∟czy Spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. w zakresie informacji o grupie podmiotów powiązanych, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.277.2018.1.MS
     ∟Czy na potrzeby określenia poziomu przychodów/kosztów Wnioskodawcy na koniec 2016 r., od których zależą progi istotności, a także zakres obowiązków dokumentacyjnych w sferze cen transferowych za rok 2017, należy brać pod uwagę tylko przychody/koszty spółki M jako spółki prowadzącej kluczową dla grupy działalność operacyjną?

2018.07.30 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.97.2018
     ∟Czy Spółka w świetle regulacji art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. Master File), w sytuacji gdy Wnioskodawca nie spełnia kryterium jednostki dominującej lub zależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.209.2018.1.EN
     ∟w zakresie obowiązku przygotowania informacji o grupie podmiotów powiązanych, tj. elementu dokumentacji, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.174.2018.1.AZ
     ∟Określenie na podstawie jakich danych Spółka powinna ustalić próg przychodów lub kosztów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, za który Spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację podatkową, po przekroczeniu którego dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.28.2018.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.208.2017.1.NL
     ∟Czy przy ustalaniu Limitu dla transakcji polegającej na zawarciu umowy pożyczki należy brać pod uwagę wyłącznie kwotę zapłaconych Spółce odsetek, czy też celem ustalenia Limitu należy zsumować kwotę główną pożyczki i kwotę zapłaconych Spółce odsetek

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.468.2017.1.IZ
     ∟Czy Spółka w świetle regulacji art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. Master File), w sytuacji gdy Wnioskodawca nie spełnia kryterium jednostki dominującej lub zależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.284.2017.1.IZ
     ∟Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka? W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której zaliczona została Spółka?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.205.2017.1.JKT
     ∟W jaki sposób powinien być w przypadku Spółki określony limit przychodów/kosztów wskazany zapisami art. 9a ust. 1d i 2d ustawy CIT, istotny do ustalenia obowiązków dokumentacyjnych Spółki za rok 2017?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.135.2017.1.AZ
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych ze Skarbem Państwa oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych jedynie z innymi spółkami, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była W, albo A

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj