Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcyza

 

akcyza 1592 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.212.2019.1.PJ
     ∟Należna akcyza z tytułu sprzedaży energii elektrycznej powinna być rozliczona za odpowiedni okres obowiązywania właściwej stawki akcyzy. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania energii eklektycznej nabywcy końcowemu tj. w analizowanym przypadku zarówno w 2018 r. jak i w 2019 r. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.209.2019.1.PJ
     ∟Należna akcyza z tytułu sprzedaży energii elektrycznej powinna być rozliczona za odpowiedni okres obowiązywania właściwej stawki akcyzy. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania energii eklektycznej nabywcy końcowemu tj. w analizowanym przypadku zarówno w 2018 r. jak i w 2019 r. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.197.2019.1.PJ
     ∟-wytwarzanie wyrobów energetycznych – olejów smarowych z wykorzystaniem jako surowców olejów odpadowych, a więc wyrobów akcyzowych, należących do grupy wyrobów energetycznych, należy uznać za produkcję, w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, -produkcja wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką inną niż 0 zł, z wykorzystaniem olejów odpadowych musi odbywać się w składzie podatkowym, -nie można uznać, że wyroby wykorzystywane do wyprodukowania wyrobów energetycznych przez Spółkę (a więc oleje odpadowe) są tymi sami wyrobami, od których została uiszczona akcyza jako od np. olejów smarowych, które w wyniku zużycia stały się olejami odpadowymi.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.173.2019.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych wynajętych w kraju członkowskim

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.160.2019.1.MS
     ∟Zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.146.2019.2.PJ
     ∟W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obniżenia akcyzy należnej od energii elektrycznej w najbliższych okresach rozliczeniowych dokonuje się uwzględniając stawkę akcyzy zastosowaną w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w tych okresach rozliczeniowych

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.137.2019.1.PJ
     ∟Mając na względzie anonimowość stron transakcji na giełdzie towarowej stwierdzić należy, że sprzedaż przez dom maklerski na giełdzie towarowej energii elektrycznej będącej własnością Spółki nabywcy końcowemu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie Spółki.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.136.2019.1.PJ
     ∟Mając na względzie anonimowość stron transakcji na giełdzie towarowej stwierdzić należy, że sprzedaż przez dom maklerski na giełdzie towarowej energii elektrycznej będącej własnością Spółki nabywcy końcowemu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie Spółki.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.135.2019.1.JS
     ∟opodatkowanie nabycia i sprzedaży samochodów osobowych poza terytorium kraju oraz korekta deklaracji podatkowych

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.122.2019.2.MAZ
     ∟Wpływ usługowego rozlewu piwa na możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, gdy w roku kalendarzowym roczna ilość piwa rozlanego na własny rachunek i rozlanego usługowo nie przekroczy 200 000 hl.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.124.2019.1.PJ
     ∟Energię elektryczną dostarczoną w 2018 r. należy rozliczyć w deklaracjach za miesiące, w których będą upływały terminy płatności należności wynikające z faktur za dostarczanie tej energii w 2018 r., naliczając za nią stawkę akcyzy w wysokości 20,00 zł/MWh.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.119.2019.2.JS
     ∟obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w związku z najmem/leasingiem samochodów osobowych na terytorium państwa członkowskiego UE

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.116.2019.4.PJ
     ∟W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obniżenia akcyzy należnej od energii elektrycznej w najbliższych okresach rozliczeniowych dokonuje się uwzględniając stawkę akcyzy zastosowaną w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w tych okresach rozliczeniowych.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.107.2019.1.PJ
     ∟W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obniżenia akcyzy należnej od energii elektrycznej w najbliższych okresach rozliczeniowych dokonuje się uwzględniając stawkę akcyzy zastosowaną w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w tych okresach rozliczeniowych.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.103.2019.1.PJ
     ∟W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obniżenia akcyzy należnej od energii elektrycznej w najbliższych okresach rozliczeniowych dokonuje się uwzględniając stawkę akcyzy zastosowaną w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w tych okresach rozliczeniowych.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.91.2019.2.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.93.2019.1.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.104.2019.1.MAZ
     ∟Uznanie za podstawę opodatkowania ilości piwa rozlanego do opakowań jednostkowych, przekazanego do magazynu i przeznaczonego do sprzedaży.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.79.2019.1.JS
     ∟ustalenie stawki akcyzy celem kalkulacji kwoty zwolnienia od podatku akcyzowego energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.58.2019.1.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.57.2019.1.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.88.2019.1.PJ
     ∟Gdyby zamiarem ustawodawcy było umożliwienie wspólnego przemieszczania wyrobów akcyzowych o różnych statusach w jednym zbiorniku autocysterny to byłoby to wprost wskazane, poprzez odpowiednie regulacje (podobnie jak zostało to uczynione dla magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnych statusach w składzie podatkowym).

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.33.2019.1.PJ
     ∟Moment powstania obowiązku wpisu do ewidencji wyrobów węglowych wystąpi, co do zasady, przy wydaniu wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku gdy faktura zaliczkowa jest jedyną fakturą wystawianą przez Spółkę, faktura ta jest fakturą, której data wystawienia i numer zawarte są w ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych, o której mowa w art. 138i ust. 1 pkt 1 ustawy.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.66.2019.2.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą produktów zawierających w składzie krajankę tytoniową oraz możliwość i obowiązek ich produkcji w składzie podatkowym

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.41.2019.1.JS
     ∟obliczanie ilości wyprodukowanego piwa w danym roku kalendarzowym

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.276.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wynajętego w kraju członkowskim samochodu osobowego przemieszczonego na terytorium kraju

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.272.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wynajętego w kraju członkowskim samochodu osobowego przemieszczonego na terytorium kraju

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.259.2018.1.PJ
     ∟Gdyby zamiarem ustawodawcy było umożliwienie wspólnego przemieszczania wyrobów akcyzowych o różnych statusach w zbiorniku autocysterny to byłoby to wprost wskazane, poprzez odpowiednie regulacje (podobnie jak zostało to uczynione dla magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnych statusach w składzie podatkowym).

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.236.2018.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym na własny rachunek w ilości do 200 000 hl, gdy łączna ilość wyprodukowanego własnego piwa oraz rozlanego usługowo dla innego browaru przekracza w roku kalendarzowym 200 000 hl; metodologia ustalania rocznego limitu produkcji piwa.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.210.2018.1.PJ
     ∟Spełnianie przez sposób dokumentowania dostaw węgla realizowanych w oparciu o przedpłaty, wymagań warunkujących możliwość objęcia wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy wynikających z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym nowelizacją.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj