Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: audycja telewizyjna

 

audycja telewizyjna 64 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-653/15-2/KC
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1178/14-2/JL
     ∟Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy, określone jako „wkład rzeczowy” w realizację produkcji audycji telewizyjnej stanowią odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT na rzecz Producenta, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2014.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-429/14-4/MM
     ∟opodatkowanie podatkiem od gier przychodu uzyskanego z tytułu organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od gier hazardowych przychodu uzyskanego z tytułu produkcji audycji oraz przenoszonych praw do niej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowej, opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji audycji oraz przenoszenia praw do niej oraz zasad odliczania podatku naliczonego związanego z organizowaniem loterii audioteksowej oraz produkcji audycji i przenoszenia praw do niej

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1099/13-2/IGo
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usługi produkcji audycji telewizyjnej wykonywanej w ramach umowy koprodukcji.

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-9/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-8/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-7/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-6/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-5/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-4/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-887/12-10/KSM
     ∟Czy wykonując w latach 2006 – 2012 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów bezpośrednio uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-8/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-7/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-6/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-5/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-4/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-884/12-3/KSM
     ∟Czy w latach 2006 – 2011 będąc zatrudnioną na stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując zadania przypisane do tego stanowiska przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-9/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-8/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-7/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-6/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-5/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-4/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-870/12-10/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006 – 2012 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-9/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-8/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-7/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-6/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-5/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-867/12-4/KSM
     ∟Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku w latach 2006 – 2011 Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodów dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj