Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zajęcie pasa drogowego

 

zajęcie pasa drogowego 35 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2004.10.21 - Urząd Skarbowy w Wadowicach - PP/443-129/04
     ∟Czy opłata za zajęcie pasa drogowego stanowiąca należność za czynności administrowania drogami publicznymi podlega VAT ?.

2004.08.10 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - US.III-443/32/2004
     ∟Czy czynności polegające na wydaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz ustaleniu wysokości opłaty administracyjnej z tego tytułu podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług? W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2004 r. (znak: BF IV D. – 0717/13/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,

2004.07.26 - Urząd Skarbowy w Żywcu - PP443/26/2004
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentuinformacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowegoSygnaturaPP443/26/2004Data2004.07.26AutorUrząd Skarbowy w ŻywcuTematPodatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowaniaSłowa kluczoweczynności opodatkowane podatkiem od towarów i usługzajęcie pasa drogowego Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji któryc...

2004.06.04 - Urząd Skarbowy w Myszkowie - US-PP/4430-9/04
     ∟Czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Czy opłata za zajęcie pasa drogowego (wg decyzji administracyjnej) pobierana przez Urząd Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy podlega po 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa gruntu wraz z lokalami w budynkach komunalnych, stanowiących towar używany?AD. 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczy...

2004.05.07 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - IMUS-1471/VUR1/443-60/04/UP
     ∟Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmi powierzchni magazynowej. Czy Spólka może skorzystać z prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zbudową drogi dojazdowej oraz przebudową skrzyżowania? Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej ustawy zawarte jest ograniczenie uprawnienia sformułowanego w art. 19 ust. 1 - podatnik może zmniejszyć podatek nal...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj