Interpretacje do przepisu
art. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


25/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.322.2018.2.AT
     ∟Uznanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych w Czechach za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Uznanie sprzedaży na rzecz firmy zidentyfikowanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Czechach jako WDT oraz dokumentowanie tej czynności fakturą.

2016.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-47/16-3/RR
     ∟Podstawa opodatkowania aportu

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-908/15/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką w wysokości 8% oraz ustalenia podstawy opodatkowania

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-6/MK
     ∟Czy wykonywana przez Gminę na podstawie Umowy w sprawie POŚ kompleksowa usługa oczyszczania ścieków obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT? Czy stawką VAT właściwą dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT? Czy podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest kwota wynagrodzenia ustalona w Umowie w sprawie POŚ pomniejszona o kwotę należnego VAT?

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-621/15/JJ
     ∟-opodatkowanie podatkiem VAT kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, -stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, - podstawa opodatkowania dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, - prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-602/15-5/BS
     ∟Podstawa opodatkowania aportu.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-62/15-2/KT
     ∟opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawka podatku dla świadczonej usługi, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków po zawarciu umów cywilnoprawnych z mieszkańcami na świadczenie kompleksowych usług oczyszczania ścieków oraz prawo do korekty deklaracji podatkowej w związku z odliczeniem podatku

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1098/14-2/MPe
     ∟VAT - w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-895/14-2/AP
     ∟określenie podstawy opodatkowania (a jednocześnie wartości obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji) w przypadku transakcji w zakresie instrumentów pochodnych

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-894/14-2/AP
     ∟określenie podstawy opodatkowania (a jednocześnie wartości obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji) w przypadku transakcji rzeczywistej (faktycznej) wymiany walut

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-588/14-2/MPe
     ∟w zakresie stawki podatku dla pobieranej opłaty administracyjnej

2014.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-407/14-2/AP
     ∟opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych

2014.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-259/14-3/AO
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielonych rabatów pośrednich i sposobu ich dokumentowania

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-73/14/AW
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów i opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczonymi usługami prawniczymi: 1. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w swoim imieniu i na swoją rzecz opłat za znaczki pocztowe, parkowanie, przejazd autostradą, bilety kolejowe, bilety lotnicze, przejazd taksówką, przejazd samochodem, opłaty za nocleg – nieprawidłowe; 2. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w imieniu klientów i na ich rzecz opłat skarbowych i sądowych (należności publicznoprawnych) – prawidłowe.

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-27/14-2/MM
     ∟uznania czynności oczyszczania ścieków za kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu, zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi oczyszczania ścieków oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1302/13-2/IGo
     ∟Konsekwencje podatkowe dostawy produktu do spożycia na miejscu (w lokalu) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1324/13-2/MM
     ∟uznania czynności oczyszczania ścieków za kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu, zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi oczyszczania ścieków oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1218/13-2/ISZ
     ∟w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku oraz określenia podstawy opodatkowania dla ww. usługi

2014.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-918/13-2/KB
     ∟Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków związanych z likwidacją działalności.

2014.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1122/13-2/DG
     ∟W zakresie dokumentowania i opodatkowania zwrotu wydatków za podróże służbowe pracowników.

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1281/13-2/IGo
     ∟Opodatkowanie dodatkowej usługi ubezpieczenia przesyłki.

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1080/13-2/MPe
     ∟w zakresie prawa do odliczenia oraz określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży w cenach promocyjnych

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1035/13-2/MP
     ∟Dokonanie dostawy w rozumieniu art. 19a Ustawy o VAT powstaje w momencie przekazania Produktów przewoźnikowi. W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawę opodatkowania dostawy Produktów będzie stanowiła cena tych Produktów ustalona w oparciu o aktualny cennik Produktów Spółki.

2013.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-857/13-2/MPe
     ∟W zakresie prawa do odliczenia oraz określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży w cenach promocyjnych

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj