Interpretacje do przepisu
art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3510/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.490.2019.3.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.468.2019.2.EC
     ∟Opodatkowanie emerytury z Danii

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.457.2019.2.ST
     ∟Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.456.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.450.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.439.2019.3.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego do wspólności majątkowej małżeńskiej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.393.2019.4.AKR
     ∟Opodatkowanie nadwyżki ponad kwotę przysługujących Wnioskodawczyni środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, związanej z rozliczeniem nakładów na majątek odrębny męża.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.392.2019.5.AKU
     ∟Skutki podatkowe związane z uzyskaniem kwoty pieniężnej na podstawie wyroku sądu stwierdzającego obowiązek zapłaty

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.565.2019.1.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.435.2019.2.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.428.2019.3.MK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.416.2019.4.AKU
     ∟skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości dokonanego poza działalnością gospodarczą

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.421.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-511/14/19-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci odsetek naliczonych po przejęciu długu zapłaconych w wyniku potrącenia z należną dywidendą.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.418.2019.3.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.207.2019.2.IM
     ∟Wynagrodzenie wypłacone członkom rady uczelni.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.427.2019.2.MK
     ∟Ulga abolicyjna.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.400.2019.2.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.410.2019.2.AKR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.405.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.395.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.333.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2019.2.AC
     ∟w zakresie uznania Programu lojalnościowego za sprzedaż premiową lub konkurs, obowiązków płatnika w związku wydaniem nagrody w Grach hazardowych, obowiązków płatnika w przypadku wydania nagrody dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.349.2019.4.SR
     ∟skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wkładu mieszkaniowego

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2019.3.AKR
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.371.2019
     ∟Czy wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości Wnioskodawca prawidłowo wykazuje jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj