Interpretacje do przepisu
art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.31.2018.1.HS
     ∟Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, w związku z zawarciem między X i Y umowy nieodpłatnego przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 9 lutego 2018 r. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych powinna pobrać i odprowadzić od wyżej wskazanej czynności podatek od spadków i darowizn?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.11.2018.2.HS
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-90/16/MCZ
     ∟Obowiązki notariusza wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3i 4 –notarialne oświadczenia woli o nieodpłatnym ustanowieniu służebności/ użytkowania

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-47/16/DP
     ∟Czy notariusz jest zobowiązany pobrać podatek od spadków i darowizn w przypadku, gdy sporządza akt notarialny obejmujący jedynie oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania/służebności?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-196/15/BJ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie on zobowiązany do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od spadków i darowizn, w związku z wycofaniem Składnika majątkowego lub Składników majątkowych z majątku Spółki osobowej i przekazaniem ich do majątków wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego?

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-128/15-2/AF
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości (wujowie na rzecz ojca, a następnie ojciec na rzecz Wnioskodawcy) w jednym akcie notarialnym, to jest bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zawieranej pomiędzy ojcem a Wnioskodawcą, zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, dotyczącego podatku od spadków i darowizn od umowy darowizny zawartej pomiędzy wujami a ojcem? Klasyfikacja:

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-14/15-2/MK
     ∟Opodatkowanie darowizny nieruchomości od rodziców byłego męża.

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-11/15/MCZ
     ∟obowiązki płatnika - nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-397/14/BP
     ∟Czy darowizna nieruchomości będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i czy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-263/14/MCZ
     ∟obowiązki notariusza wynikające z art. 19 ust. 6 ustawy psd gdy jednym aktem objęte są dwie umowy dotyczące tego samego prawa majątkowego (przedmiotu)

2014.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-130/13-2/KK
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy pierwszej umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2013.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-140/13-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny.

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-25/13-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia podmiotowego.

2012.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-34/12-4/MK
     ∟1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przyjęcie, przez siostry darczyńcy, lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona została wcześniej służebność osobista, na rzecz małżonki darczyńcy?2. Czy podlega zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego umowa darowizny, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego?

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-296/11-2/MZ
     ∟W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Wnioskodawca jako notariusz może dokonać swoich czynności dotyczących sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

2011.06.13 - Minister Finansów - PL/LM/834/13/CHI/11/PK/517
     ∟skutki podatkowe nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie zapisu testamentowego

2011.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-20/11-3/MK
     ∟1. Czy ojciec może darować synowi firmę bez płacenia podatków?2. Jakich formalności trzeba dopilnować aby uniknąć płacenia podatków?3. Jeśli zapłacenie podatku jest konieczne, to jaki to podatek i w jakiej wysokości?

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-40/09-2/MZ
     ∟Możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-11/09/MCZ
     ∟Czy zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2009r. nabyte od rodziców aktem notarialnym w 2002r.wnioskodawca utraci prawa do ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli do spółdzielni mieszkaniowej przystąpił w 2008r.?

2006.12.01 - Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście - PM/436-8/06/MSM
     ∟Czy płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości, jeśli tak to w jakim trybie i za jaki okres może zostać pobrane w/w wynagrodzenie?

2005.10.20 - Urząd Skarbowy w Nowej Soli - USI/436-3/2005
     ∟Czy w związku z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn strony umowy zwolnione są od obowiązku sporządzania deklaracji czy zgłaszania jakichkolwiek innych dokumentów w przypadku przekazania w formie darowizny zakładu produkcyjno-hahdlowego na rzecz swoich dzieci?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj