Interpretacje do przepisu
art. 2 ust. 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 ust. 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.42.2018.4.PM
     ∟Czy w przypadku uznania, że przedmiotowe nieruchomości (czyli zgodnie z pytaniem nr 1 dotyczącym podatku od towarów i usług: działki o numerach ewidencyjnych 284/17, 284/33, 284/35, 284/40, 284/58, 284/68, 284/69, 284/71, 284/99, 289/104) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a strony wybiorą opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, do transakcji nabycia nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie (winno być: wyłączenie) od podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziane w art. 2 ust. 4 pkt a) (winno być: art. 2 pkt 4 lit. a)) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.400.2017.3.BJ
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako czynność wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.263.2017.2.BB
     ∟Przyjmując więc, że w świetle prawa luksemburskiego udzielona pożyczka będzie zwolniona z zapłaty podatku od wartości to powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.259.2017.2.MPU
     ∟Czy udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę, będzie korzystało z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)?

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.551.2016.1.JG1
     ∟w zakresie nabycia Nieruchomośc

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.479.2016.2.JWe
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem transakcji nabycia nieruchomości podatkiem od towarów i usług na Wnioskodawcy jako nabywającym nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-80/16/BW
     ∟Czy umowa sprzedaży wierzytelności w opisanym stanie faktycznym winna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-331/15-2/MC
     ∟W zakresie opodatkowania świadczonych usług faktoringu

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-190/12-7/14-S/KK
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1062/13-2/KT
     ∟Czynności faktoringu stanowić będą usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Miejscem świadczenia usługi faktoringu będzie siedziba usługobiorcy, tj. Polska. Faktorant, będący usługobiorcą usługi świadczonej przez Faktora (Wnioskodawcę), będzie zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu ww. usługi.

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-442/13-3/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-443/13-2/LS
     ∟Czy planowane nabycie Nieruchomości gruntowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-544/13-2/KT
     ∟Opisane czynności faktoringu stanowić będą usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Miejscem świadczenia usługi faktoringu będzie siedziba usługobiorcy, tj. Polska. A zatem, Faktorant, będący usługobiorcą usługi świadczonej przez Faktora (Wnioskodawcę), będzie zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu ww. usługi, dla której, jako usługobiorca będzie on podatnikiem.

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-190/12-5/KK
     ∟Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1191/12-2/KB
     ∟Do przedmiotowej nieruchomości, podlegającej zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca może zrezygnować z tego zwolnienia i dostawę tę opodatkować, ale wyłącznie w przypadku zachowania warunków przewidzianych w wyżej powołanym art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-261/12/AŻ
     ∟skutki podatkowe nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2010.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-147/10/AŻ
     ∟Czy udzielona pożyczka podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w Polsce?

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-188/09-3/MK
     ∟Czy w związku z otrzymanie aportu przez Spółkę Komandytową wystąpi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj