Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2019.1.KS1
     ∟możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.87.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi prawa ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji dokonanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.61.2017.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi m.in. prawa ochronne na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-187/14-2/ES
     ∟wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości.

2012.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-37/12/MMa
     ∟W jaki sposób dokonać rozliczenia wszystkich kosztów poniesionych na przysposobienie lokalu do wynajmu i rozliczenie ich przez zastosowanie amortyzacji indywidualnej oraz część z nakładów rozliczenie na zasadzie kosztów bezpośrednich? Mianowicie w akcie darowizny nie zapisano wartości rozdzielnej gruntów oraz domu. Uniemożliwia to bezpośrednie ustalenie wartości początkowej środka trwałego celem jego amortyzacji wykorzystując stawkę indywidualną amortyzacji na poziomie 10%. Wnioskodawczyni nie ma możliwości zmiany treści powyższej darowizny. Zastosowanie metody amortyzacji uproszczonej dla podatnika jest mniej korzystne z uwagi na poniesienie dosyć wysokich kosztów przysposobienia lokalu do wynajmu w kwocie około 30.000 zł. Dodatkowo od miesiąca lutego podatni...

2010.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-108/10/AD
     ∟1. Ustalenie wartości początkowej praw do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa.2. Odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych jako koszt uzyskania przychodów dla spółki komandytowej.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj