Interpretacje do przepisu
art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


597/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.382.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki Spółki ponoszone na zakup Nagród wydawanych w ramach Platformy na rzecz Użytkowników będą stanowiły dla Spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.278.2019.3.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca może obniżyć osiągnięty przychód z działalności gospodarczej o koszty związane z zakupem sprzętu zimowego oraz kursów i szkoleń w zakresie nauki narciarstwa?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.276.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może zaliczyć – wydatki poniesione w związku z uczęszczaniem na treningi tenisa ziemnego, podczas których będzie informował o usługach swojej kancelarii m.in. poprzez używanie ubioru oznaczonego logotypem kancelarii i poprzez przekazywanie wizytówek w celu pozyskania nowych klientów – do kosztów uzyskania przychodów?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.301.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na Materiały promocyjne, ponoszonych w związku z organizowanymi Spotkaniami promocyjnymi

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.170.2019.1.AK
     ∟Czy wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach ww. spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.138.2019.2.AC
     ∟zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie umowy o współpracy w zakresie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-666/15-4/S/JC
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym, koszty poczęstunku wydawanego wybranym klientom Spółki w celu zachęcenia ich do dalszego pobytu (pozostania) w kasynach stanowić będzie dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.126.2019.1.RK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością Klubów Sportowych w zakresie w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.656.2018.2.RR
     ∟koszty uzyskania przychodów

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.41.2019.1.RK
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.370.2018.1.DR
     ∟Czy wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.310.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca może potraktować wydatki jako koszty prowadzonej działalności mającej na celu propagowanie i inteligentną reklamę wykorzystania oferowanych produktów w wysokości 100%?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.322.2018.2.IS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację szkolenia.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.246.2018.1.IF
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.241.2018.1.IF
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2018.1.AP
     ∟Czy wydatki poniesione na usługi gastronomiczne związane ze spotkaniami m.in. z kontrahentami, inwestorami, czy rekrutacją nowych pracowników stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na zakup upominków dla kontrahentów, partnerów biznesowych, doradców, klientów do kosztów uzyskania przychodów

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.131.2018.2.MM
     ∟Zapewnienie przez Wnioskodawczynię nieodpłatnych posiłków w formie otwartego bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni jako płatnik, dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników, nie będzie zobowiązana do doliczenia wartości posiłków do ich przychodów.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.130.2018.2.MM
     ∟Zapewnienie przez Wnioskodawczynię nieodpłatnych posiłków w formie otwartego bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni jako płatnik, dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników, nie będzie zobowiązana do doliczenia wartości posiłków do ich przychodów.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-409/14/18-S/MK
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację mini targów?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.30.2018.1.JŁ
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty podróży grupy architektów, projektantów wnętrz, wykonawców współpracujących z Wnioskodawcą (lub z którymi Wnioskodawca nawiąże współpracę), związane z uczestnictwem w prezentacjach/szkoleniach organizowanych przez producentów płytek będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.23.2018.1.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej pracowników wraz z osobami towarzyszącymi (w tym członkami ich rodzin) oraz w części dotyczącej klientów/kontrahentów.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.405.2017.1
     ∟Korzystający zobowiązany będzie również do uiszczania na rzecz Finansującego kwoty stanowiącej równowartość podatku od nieruchomości ustalonej decyzją właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W ocenie Wnioskodawcy refinansowany przez Spółkę koszt podatku od nieruchomości na rzecz Finansującego również stanowi koszt w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., a więc Wnioskodawca może zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do swoich udziałów w Spółce.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.271.2017.1.JS
     ∟Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dla Prezesa Zarządu, będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki, dostarczanych przez firmę cateringową do jej siedziby na regularnie organizowane spotkania z kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS
     ∟Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dostarczanych przez firmę cateringową do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.208.2017.1.MW
     ∟Koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków lub artykułów spożywczych dla pracowników.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.128.2017.2.AG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na wytworzenie lub nabycie Wyrobów w przypadku ich nieodpłatnego przekazania jako próbek bądź sprzedaży po cenie symbolicznej

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.244.2017.2.IS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację szkolenia.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF
     ∟Czy wydatki na zakup koszul, garniturów, wykonanie monogramu lub herbu, pranie stanowią koszty uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj