Interpretacje do przepisu
§ 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.340.2019.1.DP
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane przez Wnioskodawcę podczas świadczenia usług weterynaryjnych spełniają treść definicji zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i tym samym, czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać spisu z natury tych środków zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.102.2019.1.MS
     ∟wystąpienie ujemnej różnicy remanentowej

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.101.2019.1.MS
     ∟wystąpienie ujemnej różnicy remanentowej

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.138.2017.1.AK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty, związane bezpośrednio z budową nieruchomości (domów, mieszkań) na sprzedaż, stanowią koszt uzyskania przychodu w chwili ich poniesienia?

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.968.2016.2.JŁ
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1140.2016.1.ES
     ∟W zakresie sposobu ewidencjonowania wskazanych we wniosku wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.978.2016.1.PSZ
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1006.2016.1.JŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1013.2016.1.JŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportów zorganizowanych części przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-271/16/JC
     ∟1) Czy środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego (są przychodem ale zwolnionym z podatku)? 2) Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-187/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-186/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-185/16/WM
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-641/15-5/AG
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane do wykonywania usług stomatologicznych należy uznać za materiały podstawowe lub pomocnicze, w świetle definicji z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i czy należy je ujmować w spisie z natury sporządzanym zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1130/14-2/KS
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych protetycznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w paragrafie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest ujmować te środki w spisie z natury zgodnie z paragrafem 27, 28 ww. rozporządzenia?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-606/14/ZK
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy należy ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-613/14/BK
     ∟w zakresie obowiązku ujęcia w spisie z natury wskazanych we wniosku środków medycznych zużywanych podczas świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych

2012.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-303a/12/DP
     ∟Czy zakupione przez Wnioskodawcę w grudniu 2011 roku artykuły kosmetyczne należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 jako pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod datą 2 stycznia 2012 r. (rozpoczęcia działalności gospodarczej). Tym samym czy Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywać spisu z natury tych artykułów, gdyż nie spełniają definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami)?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-52a/12/DP
     ∟Teza: Czy środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych spełniają wymogi definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy Wnioskodawca zobowiązany jest ujmować środki te w spisie z natury zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia?

2012.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-53/12/DP
     ∟Zakres ewidencjonowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2011.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-96/11-4/KSU
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane przez Wnioskodawcę podczas świadczenia usług medycznych spełniają treść definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) i tym samym, czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać spisu z natury tych środków zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia ?

2011.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-293/11/DP
     ∟Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania spisu z natury w określonym przez Ministra Finansów terminie i czy w tym spisie z natury winny być uwzględnione jeszcze niekompletne projekty, jak również te kompletne, które nie zostały w roku podatkowym sprzedane?

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-264/11/PSZ
     ∟Czy prawidłowo ewidencjonuje Wnioskodawca wykorzystywane wyroby medyczne jako pozostałe wydatki a tym samym nie ma obowiązku ujmowania ich w spisie z natury, gdyż nie spełniają one treści definicji towaru określonej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2011.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-198/11/DP
     ∟Czy koszty poniesione na zakup projektu budowlanego w 2010 r., koszty poniesione z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz koszty wykonania ław fundamentowych winny zostać zaliczone do tzw. produkcji w toku w rozumieniu § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2011.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1086b/10/WM
     ∟Czy w świetle postanowień art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od kredytu na zakup gruntu pod inwestycję budowlaną, można uznać za koszty uzyskania przychodów?

2011.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1086a/10/WM
     ∟Czy w świetle postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione koszty, związane z przygotowaniem inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, t.j. koszty poniesione przy zakupie nieruchomości – opłaty notarialne, prowizja biura nieruchomości, opłaty związane z uzyskaniem kredytu, koszty uzyskania warunków przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej?

2010.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-659/10/BK
     ∟w zakresie braku obowiązku ujmowania w spisie z natury materiałów i instrumentów medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług weterynaryjnych

2010.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-181/10/WM
     ∟1. Do jakiej kolumny w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy wpisać wydatki związane z budową domu, tj. zakupu działki, projektu domu, usług geodezyjnych, kosztów przyłączy, zakupu materiałów budowlanych?2. Co należy ująć w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2009 r., jeśli chodzi o niezakończoną budowę domu jednorodzinnego? Czy należy ująć w nim koszty wynagrodzeń pracowniczych, ZUS w części sfinansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy?

2010.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1326/09-4/AGr
     ∟1. Czy słusznie Wnioskodawczyni zakwalifikowała wymienione wyżej koszty do grupy materiałów podstawowych, a tym samym prawidłowo umieściłam je w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wykazując je na dzień 31 grudnia 2008 r. w spisie z natury?2. Czy słusznie Zainteresowana zakwalifikowała wymienione wyżej koszty do grupy materiałów pomocniczych, a tym samym prawidłowo umieściła je w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów, wykazując je na dzień 31 grudnia 2008 r. w spisie z natury? Czy jednak wydatki te jako koszty wytworzenia (paragraf 3 pkt 4 rozporządzenia) winny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 14 i zaliczone być do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? Jeśli Wnioskodawczyni nieprawidłowo zakwalifikowała przedmiotowe koszty w 2008 r. czy powinna w tej sytuacji złożyć korektę zeznania rocznego za 2008 r. wyłączając je ze spisu z natury, a tym samym, zaliczyć je do kosztów w ubiegłym roku, tj. roku ich poniesienia?3. Czy prawidłowo Wnioskodawczyni odnosi w koszty w 2009 r. zgodnie z art. 22 ust. 6ba oraz 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia swoich pracowników; zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 odsetki od kredytu bankowego; pozostałe koszty w postaci prowizji od kredytu oraz podatku od nieruchomości związanego z prowadzoną inwestycją oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w dacie ich poniesienia?

2007.09.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - DZ/415-27/07
     ∟Czy jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ogólnych będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową domów (pozwolenia, plany, materiały budowlane i usługi obce) przeznaczonych do dalszej odsprzedaży z chwilą ich poniesienia.Tożsamy z 1439/DF/410/93/2006/art.14a PDI/415-06/KS/07

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj