Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ewidencja i identyfikacja podatników → Postępowanie w sprawie nadania NIP 157 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-595/15/AZb
     ∟ brak obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7, obowiązek aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4519-4/15-4/MT
     ∟ obowiązek posiadania odrębnego numeru NIP dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Wnioskodawcę.

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-272/15/AZb
     ∟ dopełnienie obowiązku wynikającego z artykułu 6 ustawy o NIP, prawo do odliczenia podatku naliczonego, dopełnienie wymogu rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego

2015.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-57/15/ES
     ∟ czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole, powinien uzyskać dla niepublicznego przedszkola odrębny numer NIP

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-138/15/MS
     ∟ Obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym dotyczących aktualizacji NIP-8 o numery rachunków lokat terminowych, które służą tylko i wyłącznie zdeponowaniu nadwyżek środków pieniężnych.

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-162/14-3/15/S/IG
     ∟ Czy miejsce najmu należy wpisać w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 jako miejsce prowadzenia działalności?

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1108/14-2/JSK
     ∟ Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych.

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4519-2/15-2/KBr
     ∟ Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną Policji, nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej podmiotu jakim jest Policja. Oznacza to tym samym, że wnioskodawca nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje jako odrębny od Policji podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobligowany do posiadania odrębnego numeru identyfikacji podatkowej, wnioskodawca powinien więc posługiwać się numerem NIP nadanym Policji.

2015.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1122/14/AZb
     ∟ brak obowiązku nadania numerów NIP dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Wnioskodawcę

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-937/14-2/AW
     ∟ Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-826/14-4/KBr
     ∟ obowiązek posiadania numeru NIP przez jednostkę terenową

2014.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-894/14/MG
     ∟ Pomimo wpisania parku rozrywki w Z. jako oddziału w KRS, obowiązkiem Wnioskodawcy będzie złożenie jednej deklaracji dla podatku od towarów i usług obejmującej całą działalność. Wnioskodawca (Spółka Jawna) dla parku rozrywki w Z. nie powinien posiadać odrębnego numeru identyfikacji podatkowej.

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-426/14/AT
     ∟ zamieszczanie danych sprzedawcy w przypadku „prywatnego wynajmu” lokali przez podatnika VAT.

2014.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-666/14/ES
     ∟ obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-611/14-2/DG
     ∟ W zakresie obowiązku ewidencyjnego Wnioskodawcy po przejęciu Spółki prowadzącej działalność gospodarczą za pośrednictwem Oddziału na terytorium Polski jako podatnika i płatnika.

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-473/14-2/DG
     ∟ W zakresie obowiązku ewidencyjnego Funduszu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-333/14-2/DG
     ∟ W zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku ewidencyjnego Oddziału Spółki jako podatnika i płatnika

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-863/12/14-7/S/MM
     ∟ Obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o otwarciu i zamknięciu rachunków, na których znajdują się lokaty terminowe oraz obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o rachunkach technicznych, których właścicielami są inne banki

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-162/14-2/MG
     ∟ Obowiązek zgłoszenia na druku NIP-2 miejsca najmu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-125/14-4/MG
     ∟ Stosowanie w obrocie handlowym, ewidencji podatkowej i fakturach nazwy skróconej wskazanej w zgłoszeniu aktualizacyjnym

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1218/13-4/MM
     ∟ obowiązek podawania w zgłoszeniu identyfikacyjnym adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

2013.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-835/13-4/AW
     ∟ Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w P, danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-833/13-4/AWa
     ∟ Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w (…), danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1063/13-2/RR
     ∟ Obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczących posiadania rachunków bankowych.

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-878/13/KM
     ∟ Brak obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną.

2013.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-620/13/ES
     ∟ obowiązek zgłoszenia w formularzu aktualizacyjnym miejsc prowadzenia działalności

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-778/13/IK
     ∟ Czy Szkoła Podstawowa nadal powinna posługiwać się posiadanym NIP, czy powinna wystąpić o jego zmianę?

2013.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-589/13/MN
     ∟ Czy w związku ze zleceniem wykonywania niektórych procesów księgowych na zewnątrz, Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2 w rubryce B-10 pole 56?

2013.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-579/13/MG
     ∟ Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP.

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-509/13-2/RR
     ∟ Brak obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących rachunków bankowych, na których znajdują się lokaty.

1 2 3 4 5 6Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj