Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ewidencja i identyfikacja podatników → Rejestr podatników 3 / 442400  │  wszystkie tematy

1

2008.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-221/07-2/ISN
     ∟ Możliwość uzyskania nr NIP innego podatnika oraz możliwość przesłania do urzędu skarbowego niekompletnego formularza PIT-11.

2005.03.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DNW/401- 814 /05/REK
     ∟ Czy w związku z przekształceniem głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Oddział przedsiębiorcy zagranicznego można do czasu wykreślenia Głównego Oddziału z KRS posługiwać się dotychczasowym numerem NIP. W odpowiedzi na złożone w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapytanie podatnika xxx Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 14.09.2004 r., którego termin rozpatrzenia został przedłużony postanowieniem tutejszego organu z dnia 03.11.2004 r. zn.:US72/DNW/401-3177/04/SZD,

2004.10.14 - Urząd Skarbowy w Polkowicach - PD/415/P/12/04
     ∟ Gdzie powinny znajdować się w przypadku zmiany zarządcy oryginały dokumentów (faktury, ewidencje) Wspólnot Mieszkaniowych za okres zarządzany przez ustępującego zarządcę ? Czy u niego, czy też powinien je przekazać nowemu zarządcy i kto wówczas odpowiada za błędy, które mogły wystąpić w okresie zarządzania byłego zarządcy ?Wspólnoty mieszkaniowe – jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – objęte są przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Art. 9 ust. 1 ustawy wskazuje, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z od...

1Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj