Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy → Przepisy szczególne 15 / 442400  │  wszystkie tematy

1

2004.11.15 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - DP/443-140/04
     ∟ W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług eksport usług, związanych z przerobem uszlachetniającym, wyeksportowanych do dnia 30.04.2004 r., za które zapłatę otrzymano po 1 maja 2004 r.?W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 16.09.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

2004.07.09 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.II./443/142-1/2004
     ∟ dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wykonanej na towarach kontrahenta sprowadzonych na polski obszar celny (uszlachetnianie czynne)

2004.06.30 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-212/04/CIP/06
     ∟ Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym (dot. sytuacji przed 1.V.2004r.) jest uprawniony do stosowania obniżonej do wysokości 0 % stawki podatku od towarów i usług ?Następnie Podatnik zapytuje czy przekaz elektroniczny powyższych dokumentów jest wystarczającą formą dla udokumentowania tej transakcji, czy też konieczna jest wysyłka dokumentów pocztą zwykłą ? W ocenie podatnika świadczone przez niego usługi można uznać za eksport usług i opodatkować obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 0 %. Podatnik - rozliczający się w zakresie podatku od towarów i usług tzw. „metodą kasową” - w ramach prowadzonej działalno...

2004.06.17 - Urząd Skarbowy w Pabianicach - USIIIVAT/443/593/2004/RD
     ∟ W jakich sposób po 01.05.2004r. i w okresie przejściowym opodatkowane są podatkiem od towarów i usług usługi uszlachetniania czynnego ? W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r.

2004.06.03 - Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PPIV/443-22/03
     ∟ Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na:nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności;nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelnościZgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a:przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich cz...

2004.05.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach - IUS/IPD2/4430/25/2004
     ∟ Podatnik poszerza działalność gospodarczą o kolejny punkt handlowy. Zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujacej w wysokości 50% ceny netto?W myśl art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11-03-2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500,00 zł.Zgodnie z brzmienie...

2004.04.19 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej - PP3/443-11/35740/2004/JM
     ∟ Czy w sytuacji refakturowania kosztów przesyłki pocztowej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego dla świadczenia ww. usług przez ich usługodawców? „Refakturowanie” polega na zafakturowaniu odprzedaży usług (najczęściej o preferencyjnej stawce podatku VAT), bez doliczania jakiejkolwiek marży. Ceny netto jak i stawki VAT w fakturach dokumentujących odprzedaż usług dla poszczególnych użytkowników są takie same, jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny jest równy podatkowi naliczonemu – do części podlegającej odprzedaży. Podatnik dokonujący „refakturowania” ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie tych us

2004.04.06 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej - USPPIII/443-117/31290/2004/JM
     ∟ Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług w zakresie założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów oraz rejestru budynków i lokali dla miasta.Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stawka podatku VAT wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Jest to generalna zasada dotycząca opodatkowania obrotu na gruncie ww. ustawy.Przepisy ustawy o podatku VAT wskazują także inne stawki podatkowe tj. 3 %, 7 %, 0 % oraz zwolnienie przedmiotowe, uzależniając to od wielu czynników. Wysokość podatku VAT, zależy w głównej mierze od zakwalifikowania danego t...

2004.03.24 - Urząd Skarbowy w Legnicy - US-PD-I/415-56/03
     ∟ Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usługi transportowej (PKWiU 60.24) wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego o mocy silnika 175KM z przyczepą o ładowności powyżej 5 ton, polegająca na wywożeniu buraków cukrowych z pól do cukrowni, oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT od powyższej usługi.Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), wymaga uprzedniego określenia rodzaju przyc...

2004.03.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP-443/16/204
     ∟ Czy sprzedaż komputerów dla szkół w roku 2004 jest zwolniona od podatku VAT i czy wiąże sie to z utratą prawa do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie podzespołów Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 224, poz. 2229) obowiązującym od dnia 01.01.2004...

2004.02.16 - Urząd Skarbowy w Oleśnicy - PP (443-2)04
     ∟ Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierza przystapić do spółki jawnej, wnosząc na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiebiorstwa. Czy na dzień przystąpienia do spółki jawnej jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i złożenia druku VAT-Z?Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W najbliższym czasie zamierza przystąpić do spółki jawnej utworzonej przez jego córki, wnosząc na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki jawnej Podatnik przestanie prowadzić działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca i zgłosi likwidację działaln...

2004.02.13 - Urząd Skarbowy w Żorach - US2435-PP-443-2-4-04-GW
     ∟ Czy zwrot towaru jest podstawą wystawienia faktury korygującej ?W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004 r. (data wpływu: 15.01.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 4.02.2004 r. w sprawie wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu towaru

2004.02.04 - Urząd Skarbowy w Elblągu - PP1/443-4-I/04
     ∟ Czy możliwe jest stosowanie, obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT zgodnie z § 61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku sprzedaży w/w towarów, na podstawie oświadczenia kontrahentów, że zamawiany przez nich towar jest częścią (wyposażeniem) przeznaczoną na zaopatrzenie środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego?

2003.11.18 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - US38/443/21-W/2003/KB
     ∟ Czy sprzedaż usług telekomunikacyjnych podmiotom zgranicznym (których wynikiem jest przepływ informacji poza granice Rzeczypospolitej Plskiej) jest eksportem usług?

2003.11.03 - Urząd Skarbowy w Zakopanem - P.P.443-21/03
     ∟ Czy istnieje możliwość wyodrębnienia wartości usługi nadruku na osłonce na wędliny z ceny tych osłonek w przypadku ich eksportu?

1Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj