Interpretacje podatkowe do PKWiU 43.12.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 43.12.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


26/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 43.12.11.0 -

1

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2019.1.JŻ
     ∟(...) przez Generalnego wykonawcę na rzecz Inwestora. Świadczenia te należą do usług wymienionych w pozycjach nr 2 (PKWiU 41.00.30.0), nr 3 (PKWiU 41.0040.0), nr 19 (PKWiU 43.12.11.0), nr 20 (PKWiU 43.12.12.0), nr 43 (PKWiU 43-99-30.0), nr 44 (PKWiU 43.99.40.0), nr 45 (PKWiU 43.99.50.0) oraz nr 48 (PKWiU 43-99-90) załącznika nr 14 ustawy z (...)

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.463.2019.2.KM
     ∟(...) Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni, natomiast pozostałe czynności budowlane nie zostały wymienione. Mieszczą się pod symbolem 43.12.11.0 w załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy jako Zamawiającego, czynnościami dominującymi są niewątpliwie (...)

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.204.2019.2.MR
     ∟(...) nr 1 pt. „Tabela Cen Jednostkowych”. Usługi te klasyfikowane są: Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych (PKWiU 43.12.11.0) – świadczenia zawierające się w poz. Roboty przygotowawcze z Załącznika nr 1;Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz (...)

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.186.2019.2.APR
     ∟(...) 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów (...)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.27.2019.2.KT
     ∟(...) pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, 43.12.11.0 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, 43.12.12.0 – Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.854.2018.2.EG
     ∟(...) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów (...)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.338.2018.2.AK
     ∟(...) kuskusu i podobnych wyrobów mącznych;43.1 - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;43.12 - roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę;43.12.1; 43.12.11; 43.12.11.0 - roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;43.34 - roboty malarskie i szklarskie;43.34.10; 43.34.10.0 - roboty (...)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.566.2018.1.AZ
     ∟(...) w wyłączeniu stosowania stawki podstawowej w art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług,usługi wymienione w pkt 32) można zaliczyć do grupowania PKWiU – 43.12.11.0 i powinny podlegać opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23% jako niewymienione w wyłączeniu stosowania stawki podstawowej w art. 41 ustawy o podatku (...)

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.343.2018.1.DR
     ∟(...) usługi: PKWiU 42.11.20.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych;PKWiU 43.12.11.0 roboty związane z przygotowywaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;PKWiU 43.12.12.0 roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.26.2018.1.IG
     ∟(...) pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 18 - 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, 19 - 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, 20 - 43.12.12.0 Roboty ziemne, roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.792.2017.2.JSZ
     ∟(...) w dwóch trzonach nowowybudowanej hali”),Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 43.12.11.0 (opisy na fakturach „transport gruzu na teren posesji …”),Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi, objęta (...)

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.467.2017.2.AK
     ∟(...) zleca innym firmom zewnętrznym (zwanym dalej: Wykonawcom). Wykonane roboty związane z realizowaną Inwestycją polegają m.in. na: przygotowaniu terenu pod budowę, PKWiU 43.12.11.0,wykonaniu robót murarskich - wznoszenie budynków mieszkalnych, PKWiU 41.00.30.0,wykonaniu pokryć dachowych w budynkach, PKWiU 43.91.11.0,wykonaniu tynków w (...)

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.394.2017.2.JC
     ∟(...) zawierał umowy z wykonawcami na roboty wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Nabywane będą usługi budowlane PKWiU: 41.00.30.0, 41.00.40.0, 43.11.10.0, 43.12.11.0, 43.12.12.0, 43.21.10.1, 43.21.10.2, 43.22.11.0, 43.22.12.0, 43.29.11.0, 43.29.12.0, 43.29.19.0, 43.32.10.0, 43.33.10.0, 43.33.21.0, 43.33.29.0, 43.34.10.0, (...)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.332.2017.2.KM
     ∟(...) robót, natomiast nasadzenia zieleni w tym przedstawionym opisie stanowią niewielki udział. W konsekwencji, o ile prawidłowo zaklasyfikowano te usługi do grupowania PKWiU 43.12.11.0 – roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu, PKWiU 43.12.12 roboty ziemne, PKWiU 43.21.10 prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych to – (...)

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.134.2017.2.IR
     ∟(...) inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. poz. 18 - 43.11.10.0 - Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych. poz. 19 - 43.12.11.0 - Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych. poz. 20 - 43.12.12.0 - Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów (...)

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.111.2017.1.AK
     ∟(...) kilkunastu firmom zewnętrznym (dalej: Wykonawcy), wykonanie robót związanych z realizowaną Inwestycją, a polegających m.in. na: przygotowaniu terenu pod budowę, PKWiU 43.12.11.0,wykonaniu robót murarskich - wznoszenie budynków mieszkalnych, PKWiU 41.00.30.0,wykonaniu pokryć dachowych w budynkach, PKWiU 43.91.11.0,wykonaniu tynków w (...)

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.183.2017.1.AW
     ∟(...) związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, 43.12.11.0 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, 43.12.12.0 – Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.35.2017.2.AP
     ∟(...) pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane”, 43.11.10.0 „Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych”, 43.12.11.0 „Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych”, 43.12.12.0 „Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.16.2017.2.AW
     ∟(...) związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), 43.11.10.0 – Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, 43.12.11.0 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, 43.12.12.0 – Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.62.2017.1.JM
     ∟(...) 01.49.26.0 Prowadzona działalność gospodarcza obejmuje następujące kody PKD PKWiU 4791Z 47.00.47.0 47.00.65.0 47.00.66.0 4339Z 43.39.11.0 43.39.19.0 4312Z 43.12.11.0 43.12.12.0 4690Z 46.90.10.0 4334Z 43.34.10.0 4391Z 43.91.11.0 43.91.19.0 4719Z Wnioskodawca jest osobą fizyczną. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-1/4512-1-48/16-4/SS
     ∟(...) „Usługi świadczone ładowarką teleskopową o charakterze rolniczym: symbol PKWiU 01.63.10.0, natomiast usługi świadczone dla firm budowlanych: symbol PKWiU 43.12.11.0 oraz PKWiU 43.12.12.0”. Natomiast, w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 października 2016 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że: czynności związane ze (...)

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-125/16-3/KF
     ∟(...) z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług działalność wykonywana przez Wnioskodawcę oznaczona jest następującymi kodami: 01.63.10.0 (usługi następujące po zbiorach), 43.12.11.0 (roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych) oraz 43.12.12.0 (roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i (...)

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-501/16/ICz
     ∟(...) 4.9. Instalacja odgromowa 43.21.10.2 5.Koszty przygotowania terenu 5.1. Usunięcie istniejących fundamentów, likwidacja osadników oraz nawierzchni utwardzonych 43.12.11.0 5.2. Wycinka drzew 43.12.11.0 6.Koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej 6.1. Opłata za mapę zasadniczą 71.12.35.0 6.2. Opłata za mapę (...)

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-7/16-2/KS
     ∟(...) 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz (...)

2014.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1056/14/JP
     ∟(...) robót, natomiast nasadzenia zieleni w tym przedstawionym opisie stanowią niewielki udział. W konsekwencji, o ile prawidłowo zaklasyfikowano te usługi do grupowania PKWiU 43.12.11.0 - roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu, PKWiU 43.12.12 roboty ziemne, PKWiU 43.21.10 prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych to - jak (...)

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1309/11/KM
     ∟(...) sklasyfikowanych w 02.40.10.3,usług związanych z pozyskiwaniem drewna, sklasyfikowanych w 02.40.10.4,usług w zakresie drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.11.0, usług związanych z oczyszczaniem placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.11.0.Z kolei grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje: usługi dokonywania zasadzeń, (...)

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj