Interpretacje podatkowe do PKD 74.90.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 74.90.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


296/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 74.90.Z -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟(...) relations) i komunikacja, 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy (...)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟(...) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych, 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i (...)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.282.2019.2.MC
     ∟(...) 01.62.Z, 01.63.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.32.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 47.30.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.29.C, 66.12.Z, 74.90.Z, 77.12.Z, 77.39.Z. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi gospodarstwo rolne, przy (...)

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2019.2.KP
     ∟(...) do źródła przychodów i sposobu opodatkowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (PKD 74.90.Z) we własnym zakresie oraz jest zatrudniona na umowę o pracę u jednego pracodawcy. Ponadto osoba wykonuje opinie sądowe na rzecz Sądów, jako ustanowiony biegły (...)

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.331.2019.1.MK
     ∟(...) Rzeczypospolitej Polskiej z wykazaną przeważającą działalnością 71.11.Z – działalność w zakresie architektury. Wpis posiada także kody: 71.12.Z, 74.10.Z, 74.90.Z. Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W roku 2017 i 2018 wartość sprzedaży usług Wnioskodawcy nie przekroczyła kwoty (...)

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.315.2019.3.JF
     ∟(...) pracodawcy. Wnioskodawca wykonuje opinie sądowe na rzecz Sądów jako ustanowiony biegły sądowy. Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 74.90.Z) we własnym zakresie. W ramach planowanej działalności gospodarczej będzie rozliczać się podatkiem liniowym. Usługa w ramach działalności gospodarczej nie (...)

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.368.2019.1.KBR
     ∟(...) prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),sprzedaż detaliczna prowadzona (...)

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.426.2019.2.ASY
     ∟(...) prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń, mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu (PKD 74.90.Z). 2. Do zakresu działania „X” należy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących:bezpieczeństwa w przemyśle, (...)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.235.2019.2.TW
     ∟(...) podatku od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność pod kodem PKD 74.90.Z (PKWiU 74.90.19.0) może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność została zgłoszona w (...)

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.346.2019.1.AW
     ∟(...) na własny rachunek, 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów (...)

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.131.2019.1.WR
     ∟(...) Wnioskodawcy do określenia mojej działalności jako „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana” tj. wg kodu PKD 74.90.Z. Taki wniosek Wnioskodawca przedłożył do Urzędu Miastu celem dokonania wpisu do CEIDG i został on zatwierdzony. Tak opisana i sklasyfikowana działalność (...)

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.113.2019.2.WR
     ∟(...) Wnioskodawcy do określenia mojej działalności jako „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana” tj. wg kodu PKD 74.90.Z. Taki wniosek Wnioskodawca przedłożył do Urzędu Miastu celem dokonania wpisu do CEIDG i został on zatwierdzony. Tak opisana i sklasyfikowana działalność (...)

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.225.2019.2.WB
     ∟(...) 01.62.Z, 01.63.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.32.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 47.30.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.29.C, 66.12.Z, 74.90.Z, 77.12.Z, 77.39.Z. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi gospodarstwo rolne. (...)

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.146.2019.2.PR
     ∟(...) CEIDG wykonywaną działalność gospodarczą (kody PKD): 10.13.Z, 10.89.Z, 46.11.Z, 46.19.Z, 46.32.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 63.99.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 96.09.Z. Wnioskodawca jest z wykształcenia mistrzem z zawodu masarz, rozbieracz, wędliniarz, z (...)

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.145.2019.2.PR
     ∟(...) CEIDG wykonywaną działalność gospodarczą (kody PKD): 10.13.Z, 10.89.Z, 46.11.Z, 46.19.Z, 46.32.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 63.99.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 96.09.Z. Wnioskodawca jest z wykształcenia mistrzem z zawodu masarz, rozbieracz, wędliniarz, z (...)

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.150.2019.2.AZ
     ∟(...) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,PKD 77.40.Z – Dzierżawa (...)

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.125.2019.2.MJ
     ∟(...) od wielkości zamówienia. Producent mebli będzie sprzedawać wyroby do klienta bezpośrednio. Działalność prowadzona przez wnioskodawcę znajduje się pod kodem PKD 74.90.Z. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Działalność prowadzona przez wnioskodawcę znajduje się pod kodem PKD 74.90.Z, czy może (...)

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.7.2019.2.RR
     ∟(...) nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.14.Z - działalność związana z produkcją filmów, 59.20.Z - działalność w zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych, 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna (działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu (...)

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.64.2019.2.MK
     ∟(...) 2013 r. do lutego 2014 r. Wnioskodawca, będąc już na emeryturze, pod adresem Nieruchomości jako miejscem zamieszkania, prowadził działalność gospodarczą (kod PKD 74.90.Z). Ww. działalność została w lutym 2014 r. zawieszona, a w lutym 2016 r. wykreślona z CEIDG. Przy prowadzeniu ww. działalności Wnioskodawca nie był (...)

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.93.2019.1.DR
     ∟(...) ewidencjonowanych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod symbolem PKD - 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, opodatkowaną w 2018 r. na tzw. zasadach ogólnych. Od 2019 r. (...)

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.61.2019.2.JG
     ∟(...) 2013 r. do lutego 2014 r. Wnioskodawca, będąc już na emeryturze, pod adresem Nieruchomości jako miejscem zamieszkania, prowadził działalność gospodarczą (kod PKD 74.90.Z). Ww. działalność została w lutym 2014 r. zawieszona, a w lutym 2016 r. wykreślona z CEIDG. Przy prowadzeniu ww. działalności Wnioskodawca nie był (...)

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.793.2018.3.KOM
     ∟(...) prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),sprzedaż detaliczna prowadzona (...)

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.1.2019.2.MH
     ∟(...) od 02 stycznia 2019 r. Podczas rejestracji, według informacji uzyskanych od Urzędu Statystycznego, wnioskodawca jako wykonywaną działalność wpisał kod PKD - 74.90.Z tj.: „Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”. W ramach powyższej działalności Wnioskodawca nawiąże (...)

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2019.1.WM
     ∟(...) 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91 Z, 47.99.Z, 49.41 Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21 Z. 70.22.Z, 73.12A, 73.12.C, 7312.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41 Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, (...)

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.732.2018.2.MT
     ∟(...) We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Od stycznia 2019 r. Wnioskodawczyni zamierza otworzyć działalność gospodarcząz następującymi kodami PKD: 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią (...)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.567.2018.1.WM
     ∟(...) zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w styczniu 2019 r. planuje rozpocząć działalność gospodarczą, której Główny Urząd Statystyczny przyporządkował kod PKD 74.90.Z, tj. "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (PKWiU 74.90.19.0) W ramach tej działalności zamierza (...)

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.358.2018.1.MS
     ∟(...) 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 82.19.Z, 92.00.Z, 96.09.Z. 3. Informacja dot. czy działki przeznaczone do sprzedaży były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w prowadzonej przez nią (...)

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.524.2018.3.AM
     ∟(...) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 74.90.Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 62.03.Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami (...)

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.556.2018.3.MJ
     ∟(...) 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.19.Z, 46.31.Z, 46.38.Z, 46.39.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.29.Z, 47.78.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 52.21.Z, 56.30.Z, 63.99.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.39.Z, 82.99.Z, 92.00.Z. Wnioskodawca 2 nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu bądź wynajmu nieruchomości (PKD 68). W (...)

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.341.2018.1.AZ
     ∟(...) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj